Sentrale møter og arrangement

Oversikt over sentrale møter og arrangement i NCF.

2024

Tidspunkt Møte / arrangement
2.-4. februar Sentralstyremøte (Oslo)
9.-11. februar Kurs for nye bakeledere (Porsgrunn)
12. mars Webkurs for styremedlemmer (digitalt)
23. mars Sentralstyremøte (digitalt)
23. april Landsstyremøte (digitalt)
24.-25. april Nordisk/baltisk (digitalt) 
14.-16. juni Sentralstyremøte (Gardermoen)
30. juni - 4. juli Familiecamp (Elverum)
30. august - 1. september Sentralstyremøte (Gardermoen)
5.-7. september ICDS (Sheffield, UK)
20.-22. september Samling for bakeledere (Gardermoen)*
14.-17. november AOECS (Madrid)
23. november Sentralstyremøte (digitalt)

*Hvis økonomien tillater det. Avgjøres i juni.