147909541_1652678121585509_3141086744055753132_n.jpg

Sentrale møter og arrangement

Oversikt over sentrale møter og arrangement i NCF i 2022.

 Tidspunkt  Møte / arrangement
12.- 13. februar Sentralstyremøte
2.- 3. april Sentralstyremøte
21. april Landsstyremøte (digitalt)
11.-12. juni Sentralstyremøte
18.- 22. juni Familiecamp på Elverum
27.-28. august Sentralstyremøte
17.-18 september Samlinger med frivillige i fylkeslag
19.- 20. november Sentralstyremøte