147909541_1652678121585509_3141086744055753132_n.jpg

Sentrale møter og arrangement

Oversikt over sentrale møter og arrangement i NCF i 2023.

 Tidspunkt  Møte / arrangement
10.-12. februar Sentralstyremøte
15.-16. april Sentralstyremøte
21.-23. april Landsstyremøte
9.-11. juni Sentralstyremøte
2.- 6. juli Familiecamp på Elverum
8.-10. september Sentralstyremøte
20.-22. oktober Landsmøte i Kirkenes
17.- 19. november Sentralstyremøte