Sentrale møter og arrangement

Oversikt over sentrale møter og arrangement i NCF.

2023

 Tidspunkt  Møte / arrangement
10.-12. februar Sentralstyremøte
15.-16. april Sentralstyremøte
21.-23. april Landsstyremøte
9.-11. juni Sentralstyremøte
2.- 6. juli Familiecamp på Elverum
8.-10. september Sentralstyremøte
20.-22. oktober Landsmøte i Kirkenes
17.- 19. november Sentralstyremøte


2024

Tidspunkt Møte / arrangement
2.-4. februar Sentralstyremøte (Oslo)
9.-11. februar Kurs for nye bakeledere (Porsgrunn)
23. mars Sentralstyremøte (digitalt)
April (dato kommer) Webkurs for styremedlemmer (digitalt)
20. april Landsstyremøte (digitalt)
24.-25. april Nordisk/baltisk (Stockholm)
14.-16. juni Sentralstyremøte (Oslo)
30. juni - 4. juli Familiecamp (Elverum)
23.-25. august Sentralstyremøte (Oslo)
5.-7. september ICDS (Sheffield, UK)
20.-22. september Samling for bakeledere (Gardermoen)*
14.-17. november AOECS (Madrid)
23. november Sentralstyremøte (digitalt)

*Hvis økonomien tillater det. Avgjøres i april.