Piller-jod.jpg

Personer med DH skal være forsiktig med jod i kosten. Hva da med jod-tabletter? Foto: iStock

Forskningsfondet for cøliaki

Forskningsfondet for cøliaki bidrar til å fremme forskning innen medisin, ernæring eller sosial sektor.

Forskningsfondet for cøliaki er en stiftelse med egne vedtekter og styre. Fondet ble opprettet ved hjelp av innsamlede midler og gaver i 1979 med formål om å fremme forskning som retter seg mot medisinske, ernæringsmessige eller sosiale sider ved diagnosen cøliaki. Fondet utlyser hvert år stipend til forskning med søknadsfrist 1. mai.

Fondet ledes av et styre på 5 medlemmer, og det er styret som tar den endelige beslutningen ved tildeling av forskningsstipender, som skjer fra avkastning av grunnkapital og fra gaver. Leder av fondet er professor Anne Spurkland, Institutt for medisinske basalfag, UiO. Utdeling av stipend skjer en gang i året.

Søk om stipend
Søknadsfristen er 1. mai hvert år. Søknaden må være skriftlig og begrunnet, og vedkommende som får stipendet skal avgi rapport om bruk av pengene. Søknadsinformasjon finner du her.

NCF er sekretariat for styret til Forskningsfondet for cøliaki, og kontaktperson er Mona Elisabeth Lindholm, økonomi- og administrasjonskonsulent, 450 22 189 / mona.lindholm@ncf.no.

NCF jobber for å øke kapitalen i fondet. Gaver til fondet innbetales til konto 7032 66 08430.  

Adresse:
Forskningsfondet for cøliaki
Norsk cøliakiforening
Pb 351 Sentrum
0101 Oslo

Telefon: 22 40 39 00
Epost: post@ncf.no