Folkemengd (4).jpg

Ønsker å undersøke forekomsten av cøliaki i Norge

Noe av det mest spennende med dette prosjektet er at vi ønsker å utvikle en ny test for cøliaki, som vi tror er bedre enn dagens kommersielle tester, sier Eivind Ness-Jensen, som er leder for forskningsprosjektet.

Tekst: Nina Sævik, NCF


I tillegg til å undersøke forekomsten av cøliaki, ønsker forskningsgruppen å undersøke hvor mange som har udiagnostisert cøliaki i befolkningen samt ledsagende symptomer, mangeltilstander og andre sykdommer hos individer med nyoppdaget cøliaki. Forskningsgruppen ønsker også å se på risikofaktorer for cøliaki, tidlige markører på cøliaki i blod (før kliniske tegn på sykdommen) og utprøving av en ny diagnostisk test med høyere følsomhet enn dagens kommersielt tilgjengelige tester.

Eivind Ness-Jensen, ph.d. og overlege, ved medisinsk avdeling ved Sykehuset Levanger og forsker ved HUNT forskningssenter, NTNU, er leder for forskningsprosjektet, og kan videre fortelle om viktigheten av å gjennomføre et slikt forskningsprosjekt.

- Prosjektet har en unik mulighet til å se på årsaksmekanismene bak cøliaki. I HUNT (Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag) har deltakerne tatt blodprøver på 1990-tallet (HUNT2), 2000-tallet (HUNT3) og nå i forbindelse med HUNT4. Dette gjør at vi kan se på markører i blodet også før diagnosen cøliaki er stilt. Vi kan da sammenligne markører i blodet hos individer som senere utvikler cøliaki med markører i blodet hos individer uten cøliaki, for å se om det er noen forskjeller som kan forklare hvorfor cøliaki oppstår. I tillegg har deltakerne i HUNT fylt ut store spørreskjema og gjennomført ulike målinger (høyde, vekt, etc.) som vi kan bruke for å finne risikofaktorer til cøliaki. I tillegg kan vi gjøre genetiske tester for å se hva arvelighet betyr ved cøliaki.

– Hva tror du vil være mest utfordrende – og spennende med dette prosjektet?

– Hovedutfordringen er å få gjort analyser på et stort nok utvalg individer. Dette er både kostnadskrevende og logistisk krevende. I HUNT4 vil det tas blodprøver av alle deltakerne, men for å gjøre våre analyser trenger vi helt spesielt utstyr og teknikker. Noe av det mest spennende med dette prosjektet er at vi ønsker å utvikle en ny test for cøliaki, som vi tror er bedre enn dagens kommersielle tester.

Forskningsfondets støtte er på 150 000 kroner og vil gå til planleggingen av forskningsprosjektet, og forskningsgruppen jobber nå med å få midler til å finansiere selve hovedprosjektet.
Det er mange muligheter for å finansiere prosjektet og vi jobber videre med dette nå. Ideelt sett ønsker vi å sette i gang i forbindelse med oppstart av HUNT4 i september 2017, men hvis vi ikke lykkes med dette er det likevel mulig å gjennomføre prosjektet i ettertid, sier Ness-Jensen.

I forskningsgruppen er også Knut E. A. Lundin, professor ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet / Universitetet i Oslo og K. G. Jebsen-senter for cøliakiforskning med som en viktig bidragsyter. Andre medlemmer i gruppa er Kristian Hveem, professor ved HUNT forskningssenter, NTNU og Øyvind Steinsbø ved Stavanger Universitetssykehus.

Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT)

Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag er Norges største samling av helseopplysninger om en befolkning. Data er framskaffet gjennom tre befolkningsundersøkelser, HUNT1 (1984-86), HUNT2 (1995-97) og HUNT3 (2006-08). Til sammen har 120 000 personer samtykket til at avidentifiserte helseopplysninger kan gjøres tilgjengelig for godkjente forskningsprosjekter, og nesten 80 000 har avgitt blodprøver. Dette gjør HUNT til en betydningsfull samling av helsedata og biologisk materiale, også i internasjonal sammenheng.    Data fra HUNT brukes til en rekke forskningsprosjekter innenfor flere fagområder knyttet til sykdom og helse. Mange HUNT-prosjekter omhandler de største helseutfordringene i befolkningen, både i dag og i nær framtid. Høsten 2017 går HUNT4 av stabelen, og da vil de første deltakere få invitasjon i posten. Det forventes omkring 50 000 voksne deltakere.