Personvernerklæring for Norsk cøliakiforening 

Behandlingsansvarlig 

Generalsekretæren er, på vegne av Norsk cøliakiforening, ansvarlig for foreningens behandling av personopplysninger. 

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om:

  • Ansatte: Navn, Adresse, Fødselsnummer, Telefonnummer, Kontonummer, Pårørende
  • Medlemmer: Navn, Adresse, Fødselsnummer, E-post, Telefonnummer, Kursdeltagelse
  • Tillitsvalgte: Navn, Adresse, Fødselsnummer, Telefonnummer, Kontonummer
  • Kunder: Navn, Adresse, Kontaktperson, E-post, Telefonnummer, Markedsføringsavtaler
  • Leverandører: Navn, Adresse, Kontaktperson, E-post, Telefonnummer, Tjenesteavtale

Formål med behandlingen 

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale og/eller medlemskap med deg. 

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og tjenester. Opplysningene kan benyttes til å forespørre om deltakelse i undersøkelser relatert til forskning og/eller ernæringsspørsmål. 

Grunnlaget for behandlingen 

Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 (b). Der du har samtykket til det, benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss. 

Innhenting av personopplysninger 

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på innmeldingsskjema, kurs du deltar på eller kontaktinformasjon vi har mottatt i forbindelse med inngåelse av avtale om tjenester.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter 

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere: NCFU (overgang av medlemskap til NCFU), Unicornis AS (medlemsregisteret), Snapper AS (nettside), Edda Trykk AS, Edda Presse AS og Best Distribusjon (medlemsbladet glutenFRI), Loopify (nyhetsbrev) og Accountor Gloppen AS (regnskap, lønn og honorar). NCF har innhentet databehandlingsavtale med disse. 

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med din innmelding i NCF vil bli ivaretatt i vårt aktive kunderegister. Ved utmeldelse oppbevares informasjonene i inntil 5 år, dersom intet annet er avtalt. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav. 

Rettigheter for den registrerte 

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Angrerett

Dersom du angrer på medlemskapet er det 14. dagers angrefrist.
Utmelding må skje skriftlig til post@ncf.no innen 14 dager etter medlemskapet er tegnet.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, samt retting og sletting, kan sendes skriftlig til følgende adresser: 

E-post: post@ncf.no

eller

Norsk cøliakiforening
Postboks 351, Sentrum
0101 OSLO

Slike henvendelser kan ikke behandles over telefon.