Far og sønn2_1200x500.jpg

Søker etter årsaken til cøliaki

Ketil Størdal og stipendiat Christian Kahrs forsøker å finne årsaken til at noen barn får cøliaki, og har i 2017 fått 100.000 kr fra NCFs forskningsfond til sitt forskningsarbeid.

Ketil Størdal og stipendiat Christian Kahrs har fått 100.000 kr til sitt forskningsarbeid ved Sykehuset Østfold/Folkehelseinstituttet hvor de har fulgt en gruppe norske barn fra fødsel. Barna er alle genetisk disponerte for å få cøliaki, og de har levert en avføringsprøve hver måned de første tre leveårene for å se etter virus og betennelsesmarkører i avføringen.

– Vi ser blant annet på om virusinfeksjoner finnes oftere hos barn som utvikler cøliaki, sier Ketil Størdal, som er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og overlege på Sykehuset Østfold. I tillegg er han leder for Barnelegeforeningen.

Støtten i 2017 vil gå til laboratoriekostnadene i forbindelse med dette prosjektet, for å se på om avføringsprøvene kan avsløre tegn på betennelse eller endret tarmflora lenge før barna utvikler målbare antistoffer i blodet eller kliniske tegn på sykdommen.

– Vi forsøker å finne årsaken til at noen barn får cøliaki, og hva som er den utløsende faktoren for sykdommen, sier Ketil Størdal.
Han forteller at studien allerede har gjort spennende funn som sannsynligvis vil publiseres i første halvdel av 2018.

De andre som også fikk støtte av Forskningsfondet 2017 var Eivind Ness-Jenssen ved HUNT forskningssenter, Stephanie Zuhlke ved K.G. Jebsen-senter for cøliaki og Vikas K. Sarna ved Oslo Universitetssykehus/Rikshospitalet.