Sekretariatet

Sekretariatet holder til i NCFs lokaler sentralt i Oslo.

Lise Friis Pedersen

Konstituert generalsekretær /
seniorrådgiver ernæring
934 20 292

Anette Årsland

Prosjektleder
975 02 294

Lars André Johnsrud

Salgs- og markedskonsulent
908 68 043

Nina Sævik

Redaktør / fagansvarlig kommunikasjon
976 13 479

Kristin T. Stenerud

Kommunikasjonskonsulent
988 70 413

Tone Nyvold

Kommunikasjonsrådgiver
402 10 538

Mona Elisabeth Lindholm

Økonomi- og administrasjonskonsulent
450 22 189

Ruth Sandring

Organisasjonskonsulent
924 12 029

Hilde Marie Lundekvam Gravdal

Fagansvarlig kompetanse (i permisjon)
980 36 633

Elisabeth Frogner

Marked- og kommunikasjonskonsulent
930 39 765