Fagrådet

NCF Fagråd er et rådgivende og opplysende råd for ansatte, medlemmer og frivillige i organisasjonen.

På initiativ fra NCF skal rådet drøfte og utrede saker. På eget initiativ tar rådet opp saker fra faglige rapporter og forskningsresultater som er av interesse for cøliakere. NCF Fagråd har som hensikt å videreformidle informasjon som er av faglig interesse for miljøer innen medisin og ernæring.

NCF Fagråd kvalitetsikrer materiell og artikler for NCF. NCF Fagråd arbeider med å forbedre diagnostisering av cøliaki, og å arrangere NCF Forskerkonferanse. Fagrådet består av tre leger, to ernæringsfysiologer og en brukerrepresentant. Flere av medlemmene har lang erfaring i rådet og besitter god kunnskap om utfordringer medlemmer i NCF opplever.

Trond S. Halstensen

Leder i fagrådet
Professor i immunologi og overlege ved Lovisenberg Diakonale sykehus

Birgitte-Elise G. Emken

Fagrådsmedlem
Spesialist innen indremedisin og fordøyelsessykdommer

Christian Riddervold Kahrs

Fagrådsmedlem
Overlege ved barne- og ungdomsklinikken ved sykehuset Østfold

Vibeke H. Telle-Hansen

Fagrådsmedlem
Førsteamanuensis, Oslo Met – Storbyuniversitetet

Rita Nilsen McStay

Fagrådsmedlem
Leder for helse, ernæring og forskning i Orkla Foods Norge

Hanna Z. Vangdal Sandven

Brukerrepresentant
Styrer i barnehage