Sentralstyret

Sentralstyret velges av landsmøtet, og har som oppgave å iverksette landsmøtets og landsstyrets beslutninger, lede NCFs organisasjon og støtte opp under fylkeslagenes arbeid.

Bjørnar Vestøl

Nestleder
91 73 41 94

Roger Slettås

Sentralstyremedlem
46 96 05 88

Øivind Wabø

Sentralstyremedlem
95 96 71 74

Jorunn Fjellså

Sentralstyremedlem
95 48 51 66

Eva Cathrine Svingeseth

Sentralstyremedlem
97 02 79 01

Tommy Møller Idsal

Sentralstyremedlem
47 84 66 25