Sentralstyret

Sentralstyret velges av landsmøtet, og har som oppgave å iverksette landsmøtets og landsstyrets beslutninger, lede NCFs organisasjon og støtte opp under fylkeslagenes arbeid.

Dag Inge Aae

Leder
412 04 024

Roger Slettås

Sentralstyremedlem
469 60 588

Sigmund Svendsen

Sentralstyremedlem
991 54 012

Øivind Wabø

Sentralstyremedlem
959 67 174

Vibeke Haddal Lien

Sentralstyremedlem
977 06 414