Lokale kontaktpersoner

Har du spørsmål om lokale arrangement, ta kontakt med fylkesleder i ditt fylke. Du kan også finne informasjon på fylkeslagets Facebook-side.

NCF Hedmark

Fylkesleder
Terje Haldorsen
908 47 376
hedmark@ncf.no

Likepersonkoordinator
Marit Kynbråten
901 45 990
marit.kynbraaten@bbnett.no

alt Facebook

NCF Oslo og Akershus

Fylkesleder 
Anne Kjersti Toft
450 30 260
osloakershus@ncf.no

Likepersonkoordinator
Anita Hanken
976 69 046
anita.hanken@gmail.com

alt Facebook

NCF Østfold

Fylkesleder
Kjell Vidar Skogseth Bjørneby
911 14 888
ostfold@ncf.no

Likepersonskoordinator
Øyrun Segerblad
938 57 729
oyrun62@gmail.com

alt Facebook

NCF Sogn og Fjordane

Fylkesleder
Tonje Førde Systad
979 52 478
sognogfjordane@ncf.no

Likepersonkoordinator
Liv Janne Bell Jonstad
909 80 067
livjbell@gmail.com

NCF Hordaland

Fylkesleder og likepersonskoordinator
Cecilie Heldal
932 12 216
hordaland@ncf.no

alt Facebook

NCF Rogaland

Fylkesleder
Eivind Grouleff
932 64 512
rogaland@ncf.no

Likepersonkoordinator
Ingunn Marie Wenneck 
944 37 036

alt 
Facebook

NCF Agder

Fylkesleder og Likepersonkoordinator
Bjørnar Vestøl
917 34 194
agder@ncf.no

Likepersonkoordinator
Irene Werner Steinsland
957 91 120
iwsteins@gmail.com

alt Facebook

NCF Vestfold og Telemark

Fylkesleder
Ailin Helen Johansen
464 46 063 
vestfoldogtelemark@ncf.no

Likepersonkoordinator
Sissel Helene Larsen
957 94 464
siss-hl@online.no

alt Facebook

NCF Buskerud

Fylkesleder
Knut Nilsen
957 50 636
buskerud@ncf.no

alt Facebook

NCF Oppland

Fylkesleder og Likepersonkoordinator
Siv M. Øverstad
oppland@ncf.no

alt Facebook

NCF Finnmark

Fylkesleder
Kjell Martin Olsen
402 25 411
finnmark@ncf.no

Likepersonkoordinator
Janne Nordstrand
482 94 282
jannenordstrand@yahoo.no

alt Facebook

NCF Troms

Fylkesleder
Marthe Solveig Hanssen
412 33 648
troms@ncf.no

Likepersonkoordinator
Ildri Olaisen
480 09 401
ildri.olaisen@gmail.com

alt Facebook

NCF Nordland

Fylkesleder/Likepersonkoordinator
Asbjørn Jørgensen
nordland@ncf.no
994 43 000

alt Facebook

NCF Trøndelag

Fylkesleder
Lisbeth Hansvold
920 84 441
trondelag@ncf.no

Likepersonkoordinator
Borghild Sem
976 58 823
borgsem@gmail.com

alt Facebook

NCF Møre og Romsdal

Fylkesleder
Eva Cathrine Svingseth
moreogromsdal@ncf.no
970 27 901

Likepersonskoordinator
Randi Helen Gjestad
rggjestad@hotmail.com
476 59 055

alt Facebook