Kirkenes_1280x720.jpg

Valgkandidater 2023

21.-22. oktober har NCF landsmøte i Kirkenes. Her får du oversikt over valgkandidater til sentralstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen. 

Sentralstyret:

Linn Eli Haugli Jensen, NCF Hedmark
Stiller til valg som leder

altLinn Eli har hatt ulike verv i NCF Hedmark i perioden 2007-2012. Hun har vært leder i NCFs valgkomité samt vært sentralstyremedlem i periodene 2011-2015 og 2019-2023. De to siste årene har hun vært nestleder i NCFs sentralstyre.
 
Hva mener du NCF bør ha fokus på i de neste årene?
 
– Vi bør ha fokus på de utfordringene cøliakere har i ulike aldre. Vi bør jobbe politisk, blant annet for en mer riktig grunnstønad, og rekruttere flere medlemmer samt jobbe for å beholde de lenger; medlemmene er den viktigste ressursen for å sette makt bak kravene.

Bjørnar Vestøl, NCF Agder
Stiller til valg som nestleder

Bjørnar har hatt verv i NCF Agder i perioden 2015-2023. Han har vært styremedlem samt fylkesleder de siste to årene.alt
 
Hva mener du NCF bør ha fokus på i de neste årene?
 
– Det er viktig å ha fokus på hva medlemmene trenger og ønsker, og at vi fortsetter det gode arbeidet med læringsplattformer og undervisning om cøliaki. Jeg skulle også gjerne sett et samarbeid med Mage-tarmforbundet.

Roger Slettås, NCF Finnmark
Stiller til valg som styremedlem

altRoger har tidligere vært varamedlem for fylkesstyret i NCF Finnmark, og har siden 2017 vært fylkesleder. Han har vært styremedlem i NCFs sentralstyre siden 2019.
 
Hva mener du NCF bør ha fokus på i de neste årene?
 
– Vi bør ha fokus på å øke medlemsmassen samt gi god opplæring til frivillige i den nye søkeportalen Dam Ekspress, slik at fylkeslagene kan søke om støtte. Jeg tror også NCF bør være mer synlig for helsesektoren i hele landet, slik at de har den kunnskapen som trengs i møte med cøliakere. 

Sigmund Svendsen, NCF Rogaland
Stiller til valg som styremedlem  

alt

Sigmund har vært aktiv i fylkesstyret i NCF Rogaland i perioden 2009–2012. Han har vært likeperson i 2009–2017, og vært medlem i Rogaland sin valgkomité siden 2019. Han har vært styremedlem i NCFs sentralstyre siden 2012.  

Hva mener du NCF bør ha fokus på i de neste årene?

NCF bør ha fokus på opplæring av likepersoner, slik at de mestrer å veilede medlemmene våre på en trygg og god måte. Vi bør også ha fokus på god økonomistyring. 

Øyvind Wabø, NCF Vestfold og Telemark
Stiller til valg som styremedlem

altØyvind har vært styremedlem i Vestfold og Telemark i perioden 2011–2018, og styremedlem i sentralstyret siden 2015.
 
Hva mener du NCF bør ha fokus på i de neste årene?
 
– Det glutenfrie tilbudet på serveringssteder har blitt bedre de siste årene. Det er viktig at NCF fortsetter arbeidet med kompetanseheving innen glutenfrie rutiner, slik at allergenmerking i menyen samsvarer med det som blir servert på tallerkenen.

 

Jorunn Fjellså, NCF Rogaland
Stiller til valg som styremedlem

altJorunn har tidligere vært styremedlem og fylkesleder i NCF Rogaland. Hun har også sittet i valgkomiteen, og de siste to årene har hun vært 1. varamedlem / styremedlem i NCFs sentralstyre. 
 
Hva mener du NCF bør ha fokus på i de neste årene?
 
– Jeg er opptatt av at de tillitsvalgte i NCF har det bra, og at vi ivaretar dem på en best mulig måte. De tillitsvalgte er vårt viktigste bindeledd til medlemmene lokalt. En god kontakt med medlemmene er grunnmuren for arbeidet innen politisk påvirkning, forskning, bakekurs, osv. 

Eva Cathrine Svingeseth, NCF Møre og Romsdal
Stiller til valg som styremedlem

Eva Cathrine har tidligere vært varamedlem i NCF Møre og Romsdal sitt styre, før hun ble valgt som fylkesleder i 2023. alt
 
Hva mener du NCF bør ha fokus på i de neste årene?
 
– NCF bør ha fokus på å jobbe for lavere priser på glutenfrie produkter, slik at det ikke blir så stor prisforskjell på glutenfrie og glutenholdige produkter.

Tarald Hole, NCF Vestfold og Telemark
Stiller til valg som 1. varamedlem

altTarald har vært aktiv i NCF Vestfold sitt styre (senere NCF Vestfold og Telemark) siden han fikk cøliakidiagnosen i 2010. I perioden
2017–2019 var han også med i NCFs sentralstyre. 
 
Hva mener du NCF bør ha fokus på i de neste årene?
 
– For oss som har blitt noe opp i årene, og som ikke er flinke med internett, er det av stor betydning at NCF fortsetter å utvikle seg videre. Mange, eller en del, får ikke med seg det som blir lagt ut på internett. Da er glutenFRI og medlemsmøter viktige for disse menneskene. Det er også viktig at NCF er en støttespiller for forskning innen cøliaki. Vi vil bestandig være en sterk pådriver for videre forskning.

Trine Davidsen, NCF Oslo og Akershus
Stiller til valg som 2. varamedlem

altTrine har vært med i styret i NCF Buskerud i perioden 2002–2016, hvor hun de siste årene var fylkesleder. Hun har vært bakeleder fra 2003–2017 samt vært aktiv i bakeskolerådet i NCF i mange år, hvor hun også var leder de siste årene. Hun har hatt opplæring av bakeledere samt vært baker på familiecampene på Elverum siden ca. 2010. Hun har vært leder av valgkomiteen sentralt i perioden
2011–2015 samt hatt innlegg på Lærings- og mestringssenteret på sykehuset i Drammen i noen år. 
 
Hva mener du NCF bør ha fokus på i de neste årene?
 
– Jeg har ikke vært så aktiv i NCF de siste årene, så jeg har ikke helt oversikt over hvordan ting har vært og hvordan utviklingen har vært. Men jeg har fått med meg at det har kommet diverse nettkurs, som er vel og bra, men jeg har også tro på at man må møte mennesker fysisk. Arrangere uhøytidelige treff og ha faglige innslag, så folk får møte NCF og hverandre. Jeg tror også det er viktig å ha fokus på de frivillige og arbeidet de gjør i fylkeslagene – de er viktige for medlemmene våre, både for de som skal starte en «ny» hverdag, men også for mange av de som har hatt diagnosen en stund.

Vibeke Haddal Lien, NCF Troms
Stiller til valg som 3. varamedlem

altVibeke har vært 1. varamedlem i sentralstyret i 2011-2013 og 2019-2021, styremedlem i NCF Troms i 2013-2014 og medlem av kontrollkomiteen i 2014-2015. Fra 2021-2023 har hun vært styremedlem i NCFs sentralstyre.
 
Hva mener du NCF bør ha fokus på i de neste årene?
 
– Jeg mener det er viktig at NCF fokuserer på sunn glutenfri mat. Gjerne holde matlagingskurs i tillegg til bakekurs, der en kan lære mer om naturlig glutenfri mat og hvordan en kan leve et enkelt og naturlig glutenfritt liv.

Kontrollkomiteen:

Kåre Solberg, NCF Vestfold og Telemark
Stiller til valg som leder

Bjørn Korsmo, NCF Hedmark
Stiller til valg som nestleder

Sissel Sørlie, NCF Vestfold og Telemark
Stiller til valg som medlem

Torill Aamodt, NCF Oslo og Akershus
Stiller til valg som varamedlem


Valgkomiteen:

Asbjørn Jørgensen, NCF Nordland
Stiller til valg som leder

Geir Gamlem, NCF Møre og Romsdal
Stiller til valg som nestleder

Ellen Valheim, NCF Rogaland
Stiller til valg som medlem

Siv M. Øverstad, NCF Oppland
Stiller til valg som varamedlem


Revisor:

Sandberg Revisjon AS
Stiller til valg som revisor