Forskerkonferansen_1280x720.jpg

Forskerkonferansen

NCF, med fagrådet i spissen, arrangerer annethvert år en stor forskerkonferanse i Oslo. Forskere i verdensklasse samles under konferansen for å presentere de siste resultatene innenfor forskning. 
 

Foredragene er rettet mot forskere, medisinere, ernæringsfysiologer, tannleger og alle studenter innenfor disse fagene. Intensjonen med konferansen er å få presentert cøliakiforskningen som gjøres rundt om i Norge, og inspirere til mer forskning på cøliaki.

NCF arrangerte konferansen for første gang den 9. september 2021. Konferansen var en stor suksess, og planen er å arrangere konferansen annethvert år. Konferansen arrangeres neste gang høsten 2023.

Se også: