Medlemsbladet glutenFRI

Bladet for deg som ønsker å holde deg oppdatert på glutenfritt kosthold, forskning og glutenfrie produkter!

altBladet har også barnesider og ungdomssider. glutenFRI kommer ut fire ganger i året, og sendes til alle medlemmene i NCF.

Redaktør for bladet er Tone Amundsen Nyvold.