Utgivelsesplan

glutenFRI kommer ut fire ganger i året. 

2024

Utgave 1, 2024: Utsendelse uke 11 - materiellfrist: 19. februar
Utgave 2, 2024: Utsendelse uke 24 - materiellfrist: 20. mai
Utgave 3, 2024: Utsendelse uke 37 - materiellfrist: 19. august
Utgave 4, 2024: Utsendelse uke 47 - materiellfrist: 28. oktober