Stortinget,_Oslo,_Norway_(cropped).jpg

Mindre kutt enn fryktet

Norsk cøliakiforening er først og fremst veldig lettet over at de mest dramatiske kuttene har blitt stanset. Spesielt gjelder det kuttene i støtten til barn og unge, og fjerningen av støtte til de med ikke-cøliakisk glutensensitivitet.

I forhandlingene om statsbudsjettet for 2019 var KrF det eneste partiet som kunne forhindre de varslede kuttene i grunnstønaden, og i sine forhandlinger la de NCFs innspill til grunn. Dette fikk KrF gjennomslag for, og klarte dermed å øke bevilgningene til grunnstønaden med 200 millioner – til ca. 415 millioner totalt. 

– Så i dag er vi glade for at NCF ble hørt i denne saken, sier generalsekretær i Norsk cøliakiforening Knut H. Peterson.

Det første kuttforslaget til regjeringen gikk ut på å redusere grunnstønaden for fordyret kosthold fra kr 1999 til kr 686 per måned for alle cøliakere. I tillegg foreslo regjeringen i utgangspunktet å fjerne all støtte til personer med ikke-cøliakisk glutensensitivitet. Dette vil nå ikke bli gjennomført.

Medlemmer over hele Norge har vist hva disse voldsomme kuttene faktisk vil innebære for dem og familiene deres. Vi har grundig dokumentert at det faglige grunnlaget for kuttene var for svakt og vi er svært glade for å ha blitt hørt av KrF i denne saken.

– Det bør ligge bunnsolid forskning til grunn for en reduksjon i støtte som er så viktig for så mange. Vi har derfor ment at det aller beste hadde vært å få på plass et bedre faglig grunnlag før en avgjørelse ble tatt. Dette handler om livet, helsen og livskvaliteten til tusenvis av nordmenn, sier Knut H. Peterson.

– Vi håper at all oppmerksomheten rundt denne saken har økt kunnskapen om hva cøliaki og ikke-cøliakisk glutensensitivitet faktisk er. Glutenfri mat er ikke et valg for oss, men livsviktig medisin!  Spesielt barnefamilier, barn og unge opplever omfattende vanskeligheter og høye kostnader med å unngå eksponering for gluten, og samtidig leve et så normalt liv som mulig, med alle de aktivitetene barn og unge ønsker og trenger å delta i. 

– Stemmer det at dere i NCF har gått inn for en halvering av grunnstønaden?alt

– Det er viktig å presisere at det var regjeringen, og IKKE NCF som ønsket å redusere grunnstønaden. Regjeringen baserte seg på en SIFO-rapport som tok utgangspunkt i et referansebudsjett. NCF påpekte flere feil og mangler i rapporten, som tilsa at det foreslåtte kuttet var alt for stort.

– Men, gjennom vårt arbeid i forbindelse med grunnstønaden og samtaler vi har hatt med politikere, anså vi det som helt urealistisk at stønaden ville bli beholdt slik den var. NCF valgte derfor å arbeide for en minst mulig reduksjon.

– Derfor er vi i dag glade for at KrF har fått gjennomslag for at grunnstønaden bør være på minimum sats 3, kr 1357, i måneden for aldersgruppen 5-30 år og på minimum sats 2, kr 1035, for øvrige aldersgrupper. Og ikke minst er vi glade for at personer med ikke-cøliakisk glutensensitivitet fortsatt skal få støtte på lik linje med cøliakere, sier Knut H. Peterson.

Til tross for økningen på 200 millioner i statsbudsjettet, er realiteten for mange voksne cøliakere at grunnstønaden vil bli tilnærmet halvert. For barn og unge opp til 30 år, vil reduksjonen bli på cirka en fjerdedel. Det er imidlertid viktig å huske på at det opprinnelige forslaget var mye verre!

– I en sak med et svært vanskelig utgangspunkt er vi glade for at vi har bidratt til å få løftet beløpene såpass. Det vil bety mye for mange, sier Knut H. Peterson.

 

Endringene er forventet å tre i kraft fra 1. mars 2019.

 

 

Klikk på logoene for mer info