Ikke_cøliakisk glutensensitivitet_1280x720.jpg

Ikke-cøliakisk glutensensitivitet

Tilstanden ikke-cøliakisk glutensensitivitet (NCGS) ser ut til å være mye vanligere enn cøliaki, og kan muligens omfatte så mange som 5-7 prosent av befolkningen.

Opprinnelig trodde man at denne tilstanden var relatert kun til inntak av gluten, men nyere forskning peker på at det kan være andre komponenter i hveten som kan være årsaken til mage- og tarmplagene. I dag forskes det en del på denne tilstanden, og man vurderer om den bør bytte navn til «ikke-cøliakisk hvetesensitivitet».

Fruktaner i stedet for gluten?

I et forskningsprosjekt ved Rikshospitalet fant de at det ikke er gluten, men fruktaner (kortkjedede og tungt fordøyelige karbohydrater) i kornet som skaper problemer for denne gruppen pasienter. Andre forskere har gjort funn som peker på at det er et annet protein i kornet, såkalt ATIs, som disse reagerer på. Det kan også være en kombinasjon av flere komponenter i hveten. Noen forskere mener at denne diagnosen er en form for irritabel tarm (IBS). De som har IBS reagerer ofte på matvarer som inneholder mye tungt fordøyelige karbohydrater, deriblant fruktaner som det finnes mye av i hvete. Det som uansett er sikkert, er at denne gruppen reagerer når de spiser brød, og noe som gjør at de i praksis lever glutenfritt.

Vanskelig å diagnostisere 

Forskerne har vært klar over tilstanden NCGS lenge, men mangelen på diagnostiske tester eller klare biologiske forandringer har gjort det vanskelig å diagnostisere tilstanden utover at pasientene forteller at de reagerer på glutenholdig mat som brød.

Symptomer

Symptomene oppstår som oftest ganske raskt etter inntak av glutenholdig mat. Mange har de samme symptomene som ved cøliaki – som periodevis/langvarig diaré, oppblåsthet, uforklarlig tretthet, uforklarlige magesmerter og luftplager – men også hodepine, tåkehjerne, muskel- og leddsmerter, depresjon og nedsatt livskvalitet - de samme symptomene man ofte finner hos de med IBS.

Andre deler av immunsystemet

Mens cøliaki er en autoimmun sykdom, der immunforsvaret lager antistoffer mot kroppens eget enzym, er det andre deler av immunsystemet som reagerer ved inntak av gluten/hvete hos en med NCGS. Mye tyder på at hos noen individer kan inntak av glutenholdig hvete påvirke psyken, føre til lekk tarm (tarmen tar opp større molekyler enn normalt fordi bindingene mellom tarmcellene er svekket) og dysbiose (ubalanse i tarmens bakterieflora).