Baby_1200x500.jpg

Innføring av glutenholdig mat hos spedbarn

Ifølge nyere forskning er det ingen sammenheng mellom når man begynner med glutenholdig grøt og sjansen for å utvikle cøliaki. 

Foreldre bør følge den generelle anbefalingen for introdusering av fast føde. Når babyen har fylt seks måneder, trenger den mer mat i tillegg til morsmelk eller morsmelkerstatning for å dekke behovet for energi og næringsstoffer. Noen barn har behov for fast føde enda tidligere (men ikke før fylte 4 måneder). Les mer på helsenorge.no.