S 49 To barnehagebarn-528429852_5760x3840.jpeg

Sykt barn-dager

Foresatte til barn med cøliaki har krav på flere "sykt barn-dager".

Omsorgsdager er mest kjent som “hjemme med sykt barn-dager". Om man har kronisk syke eller funksjonshemmede barn, kan man få ti omsorgsdager ekstra for hvert kronisk sykt eller funksjonshemmet barn. Cøliaki regnes som en slik kronisk sykdom.
 
For å få de ekstra dagene, må legen sende søknad om dette til NAV. Rettighetene gjelder fram til barnet fyller 18 år.
 
På nav.no kan man lese mer om omsorgspenger og bruke «kalkulator for omsorgsdager» til å regne ut hvor mange dager man har krav på. Informasjon om dette finner du her.