doktor_pasient_1200x500.jpg

Tenk cøliaki – faktaark til leger

Dette faktaarket kan du ta med til din fastlege. Det beskriver typiske symptomer, og framgangsmåte for å diagnostisere cøliaki. 

alt

Mer enn 1 % av den voksne befolkningen har udiagnostisert cøliaki, som lett kunne ha blitt diagnostisert og behandlet om man tenkte på cøliaki.

Cøliaki er mer enn den klassiske avmagrende, diaréplagende autoimmune tarmreaksjonen på gluten, som man kjenner fra litteraturen. Nyere undersøkelser viser at 75 % av voksne cøliakere er udiagnostiserte med svake og ukarakteristiske mage-tarmplager. Man tenker ikke på cøliaki når normal-/overvektige pasienter kommer med plager som tretthet og ukarakteristiske mageplager.

Last ned faktaark