Filmklapper_1200x500.jpg

Hvordan leve med cøliaki?

I filmen "Frisk uten gluten" møter vi Bibbi, Anne og Steinar som har cøliaki. De deler sine utfordringer, erfaringer og tips med oss.

 

Gi oss tilbakemelding på filmen: Helt på slutten av filmen kan du svare på noen spørsmål om hva du synes om filmen. Undersøkelsen er anonym og svarene vil bli behandlet konfidensielt av NCF. Resultatene skal brukes til å evaluere filmen.

Litt om filmen

Filmen er et samarbeid mellom Lærings- og mestringssenteret, Helse Møre og Romsdal (LMS) og NCF. Ca. 6-8 % av befolkningen i Norge har glutenintoleranse, og antallet er økende. For enklere å kunne mestre et liv med glutenintoleranse er det viktig å ha kunnskap om gluten. Det finnes ikke noe likeverdig kurstilbud til alle med glutenintoleranse, og eksisterende kurs er sårbare da de er avhengige av deltakelsen til fag- og likepersoner. Av den grunn har LMS og NCF i samarbeidet om å lage denne filmen. Filmen har blitt til ved hjelp av midler fra ExtraStiftelsen.

I tillegg til personer med glutenintoleranse, kan også andre ha nytte av informasjonen i filmen; som foresatte, venner, familie og eventuelt de som arbeider med denne gruppen.