Hvordan leve med cøliaki?

I filmen "Frisk uten gluten" møter vi Bibbi, Anne og Steinar som har cøliaki. De deler sine utfordringer, erfaringer og tips med oss.

Om filmen

Filmen er et samarbeid mellom Lærings- og mestringssenteret, Helse Møre og Romsdal (LMS) og NCF. Ca. 6-8 % av befolkningen i Norge har glutenintoleranse, og antallet er økende. For enklere å kunne mestre et liv med glutenintoleranse er det viktig å ha kunnskap om gluten. Det finnes ikke noe likeverdig kurstilbud til alle med glutenintoleranse, og eksisterende kurs er sårbare da de er avhengige av deltakelsen til fag- og likepersoner. Av den grunn har LMS og NCF i samarbeidet om å lage denne filmen. Filmen har blitt til ved hjelp av midler fra ExtraStiftelsen.

I tillegg til personer med glutenintoleranse, kan også andre ha nytte av informasjonen i filmen; som foresatte, venner, familie og eventuelt de som arbeider med denne gruppen.