Cøliaki

Ung kvinne, gF 1 2021.jpeg

Cøliaki og Prevensjon

To ganger ble den unge jenta ufrivillig gravid, selv om hun brukte prevensjon. Ingen tenkte på at en udiagnostisert cøliaki kunne være årsaken. Men kan også glutenuhell gjøre prevensjon mindre sikker?