1. Jeg lurer på om jeg har cøliaki, hvordan går jeg fram?

Ta kontakt med fastlegen og be om en blodprøve dersom det er mistanke om cøliaki. Hvis blodprøven er positiv, blir man henvist til gastroenterolog for gastroskopi før endelig diagnose kan bli stilt. Noen kan ha cøliaki selv om blodprøven er negativ, og bør henvises til gastroskopi hvis man har symptomer som tyder på cøliaki.

Gastroskopi er en ufarlig, rask og som oftest grei undersøkelse, og de som ønsker kan få bedøvelse i svelget. Barn får tilbud om narkose ved gastroskopi.
Barn og unge opp til 18 år trenger ikke å ta gastroskopi dersom de har:

  • Riktig vevstype, HLA-DQ2,5 eller HLA-DQ8
  • Klare symptomer på cøliaki
  • Blodprøve som viser at nivået av IgA-anti-TG2 ligger på over 70, dvs. mer enn 10 ganger øvre normalgrense.

Det er viktig at du ikke begynner å spise glutenfritt før en eventuell diagnose er stilt. Dette er fordi glutenfritt kosthold heler tarmen, og prøvesvar vil ikke slå ut positivt ved en frisk tarm. Dersom du ikke får stilt diagnosen, vil du heller ikke få grunnstønad fra NAV.