10. Hvordan kan jeg vite om en matvare inneholder gluten?

Hvis en matvare inneholder glutenholdige kornslag, som hvete, rug og bygg og alle varianter og hybrider av disse, skal dette oppgis i ingredienslisten og være framhevet med enten fet skrift, kursiv skrift eller understreket skrift, slik at de blir mer synlige. Glutenholdig korn skal angis med betegnelsen på kornslaget, som for eksempel i hvetemel og rugmel. Det er ikke nødvendig å skrive «glutenholdig korn» i tillegg. For mer informasjon se Mattilsynets informasjonsbrosjyrer.