16. Har jeg rett på økonomisk støtte?

Alle med diagnostisert glutenintoleranse har rett til grunnstønad fra NAV. Diagnosen må være stilt av spesialist. Husk å legge ved dokumentasjon på diagnose fra spesialist når søknadsskjema sendes til NAV.

Utbetalte satser som er gjeldende:

  • Sats 1: 686 kr per måned
  • Sats 2: 1047 kr per måned

De som er mellom 5 og 30 år får sats 2, alle andre får sats 1. I statsbudsjettet for 2021 falt grunnstønaden for de med ikke-cøliakisk glutensensitivitet bort, så fra og med 1. juni 2021 får ikke denne gruppen lenger støtte.

Les mer om grunnstønad på NAV sine sider

Se også: Redusert grunnstønad til fordyret kosthold ved glutenfri diett