4. Hvordan bør barn og ungdom følges opp etter en cøliakidiagnose?

Det anbefales at barn og ungdom blir kontrollert hos barnelege 4-6 og 12 måneder etter diagnosen er stilt. Tidligere har regelen vært årlig oppfølging hos barnelege, men hvis symptomene er borte og blodprøvene er normale, er det tilstrekkelig med kontroll annet hvert år hos fastlegen – hvis da ikke spesielle forhold tilsier noe annet. På kontroll vurderes vekst, om glutenfritt kosthold overholdes, blodprøver og eventuelt pubertetsutvikling. Sliter barnet med å overholde kosten, eller er det tvil omkring diagnosen, skal pasienten henvises til den lokale barneavdelingen. Før de fyller 18 år bør ungdommer få tilbud om time hos ernæringsfysiolog for å sikre best mulig kunnskap om glutenfritt kosthold før de skal stå på egne ben.

Se også: Retningslinjer for diagnostikk og oppfølging hos barn