Pille_croppet_1200x500.jpg

Ny cøliakipille – et fantastisk gjennombrudd!

– Denne pillen beskytter 100 prosent mot gluten. Jeg betrakter dette som et ekstremt viktig skritt fremover for å kunne lage en medisin som kan hjelpe cøliakere, sier professor Knut E. A. Lundin. 

Tekst: Tone Amundsen Nyvold


altKnut E. A. Lundin er en av hovedforfatterne i en studie om en ny «cøliakipille» som i dag er publisert i det prestisjefulle tidsskriftet New England Journal of Medicine. Denne studien er et europeisk prosjekt som sponses av Dr. Falk Pharma, og har vist å gi svært gode resultater. 
160 cøliakipasienter fra flere europeiske land har deltatt i studien, og ca. 40 av dem er norske, forteller Lundin.
Professor Øistein Hovde ved Sykehuset Innlandet Gjøvik og professor Jørgen Jahnsen ved Ahus har også vært deltagende leger i studien. 

Hemmer transglutaminase

Kort fortalt går studien ut på å utvikle en pille som skal hemme at det dannes en type gluten som kroppen reagerer på. Først spiser forsøkspersonene en pille, og deretter en kjeks med tre gram gluten. Pillen skal hemme det enzymet som endrer på glutenet, forklarer Lundin.
– Gluten er et protein, og når gluten kommer ned i tarmen, så er det et enzym i tarmveggen som endrer glutenet. Dette er et naturlig enzym og finnes hos alle mennesker – ikke bare hos cøliakere.
– Dette enzymet, som heter transglutaminase, endrer altså glutenet når det kommer ned i tarmen. Når glutenet blir endret, får det såkalte negative ladninger, som da blir gjenkjent av T-cellene i tarmen hos cøliakere, og skaper den livslange immunreaksjonen hos cøliakere, forklarer Lundin. 
Han var med i den norske forskningsgruppen som i 1998 for første gang beviste at transglutaminase endrer gluten, og at det er dette endrede glutenet som gir cøliaki-reaksjon. Dette var i sin tid et gigantisk gjennombrudd for forståelsen av cøliaki.

Forsøk på mus 

– En tysk forskergruppe har jobbet med å lage en hemmer av transglutaminase-enzymet, og det er denne hemmeren som nå er testet ut i pilleform. Det er gjort noen forsøk hos mus hvor man har tatt ut genet for transglutaminase-enzymet, og de er like friske. Så det virker ikke som om det er noe farlig å ta bort dette enzymet, sier Lundin. 
Som kliniker har han selv møtt mange av de norske cøliakere som har deltatt i denne legemiddelutprøvingen. Alle deltagerne kom først til en undersøkelse med gastroskopi. Deltagerne måtte ha fine tarmtotter, altså være friske fra sin cøliaki ved starten av studien. Det var tottehøyde i tarmen som var målestokken forskerne brukte for å se hvilken medisin som virket best. 
Så begynte de å spise en kjeks med 3 gram gluten hver dag i seks uker. En halvtime før de spiste den glutenholdige kjeksen tok de en pille, som kom i fire varianter: en placebo-pille, en pille med lav dose (10 mg), en med middels dose (50 mg), og en med høy dose (100 mg). Deltagerne visste ikke selv hvilken pille de fikk.

Beskytter 100 prosent

– Det viktigste funnet er at de for som fikk den høyeste dosen med 100 mg, så beskytter pillen så godt som 100 prosent mot totteforandringer i tarmen. Dette resultatet er statistisk signifikant. Denne pillen virker, slår Lundin fast.
– Totalt sett, så ser vi en kjempebra respons på dette medikamentet. Blant de deltagerne som fikk 50 mg er det litt flere som fikk endringer i tarmen, og de som fikk den laveste dosen på 10 mg har omtrent samme resultater som de som fikk placebo-pille. Der fikk de fleste noen endringer i tarmen, opplyser Lundin. Men selv i denne gruppen var det noen som ikke fikk endringer i tarmen. Professoren er ikke overrasket over dette.
– Det er veldig vanlig. Noen får totteforandringer med én gang, mens andre bruker mer enn seks uker. Hadde studien fortsatt i tre måneder og opp mot et halvt år, så ville de aller fleste fått totteforandringer, sier han. 

Beskytter mot bivirkninger

Det var lite rapporterte bivirkninger i studien. 
– Tre gram med gluten tåles bra av mange cøliakere. Til sammenligning er det ca. to gram gluten i en vanlig brødskive. Men vi må også huske på at de som melder seg til en slik studie, er de som ikke har de verste bivirkningene fra før av. Vi spurte «hva skjer med deg når du spiser gluten?», og de fleste svarte at det ikke skjedde så mye. Så hvordan dette hadde vært om testpersonene hadde blitt veldig dårlige av å spise gluten, det vet vi ikke, opplyser Lundin.

Flere bruksområder

Professor Knut E. A. Lundin ser for seg at pillen kan brukes på flere måter: – En pille mot cøliaki kan brukes forebyggende i tilfeller der man mistenker at man kan få i seg gluten. Eller man kan bruke det lindrende når man har fått i seg gluten. Man kan også tenke seg at man kan bruke en slik pille dersom det eneste alternativet er å spise glutenholdig mat. Eller så kan man tenke seg at man ved å ta en slik pille to-tre ganger om dagen, kan spise et vanlig kosthold. 

Forskning tar tid

Det vi alle lurer er jo når vi kan få tak i denne pillen, men det ser ut som vi må smøre oss med tålmodighet. Lundin selv vil ikke anslå noe tidsperspektiv.
– Neste skritt er å undersøke effekten av dette medikamentet på cøliakere som prøver å holde en glutenfri kost, men som fortsatt har symptomer. Denne studien begynner til høsten, og den skal gå i mange europeiske land med 400 deltakere. Det må antagelig også en fase 3 studie til før dette medikamentet kan komme på markedet, anslår forskeren.
– Vi må teste ut medisiner på sikkerhet og effekt. Og det er ingen annen måte å gjøre dette på enn å teste på pasienter, og det tar tid, sier Lundin. Men selv er han særdeles optimistisk på alle cøliakeres vegne.

Optimistisk forsker

– Dette er et kjempestort gjennombrudd! Denne pillen bryter ikke ned glutenet, men det hemmer den endringen av glutenet som utløser immunresponsen. Det skal sies at vi har hatt en lignende studie før på et glutennedbrytende enzym. Da kan man også beskytte tarmtottene. Men det utviklingsprogrammet ble stoppet opp
– Jeg føler meg helt sikker på at dette blir en suksess. Det er mer og mer sikkert at det kommer en medisin mot cøliaki. Det er helt usannsynlig at ikke ett eller flere firmaer vil klare å komme til en godkjenning for et legemiddel på cøliaki, sier Lundin.

Nytt liv for cøliakere

–  Vi i Norsk cøliakiforening ser med glede på all forskning som kan komme cøliakere til gode, sier generalsekretær Knut H. Peterson i Norsk cøliakiforening (NCF). Han er svært positiv til at det nå kan se ut som at forskerne har fått et gjennombrudd for å lage en «cøliakipille».
– Dette vil kunne gi cøliakere et helt nytt liv. I dag er det mange som kvier seg for å gå ut og spise, eller spise hos andre, for de er utrygge på om maten er hundre prosent glutenfri. Hvis det blir slik som professor Knut Lundin skisserer, så vil man for eksempel kunne ta en pille forebyggende før man går ut på restaurant. Eller man behøver kanskje ikke følge en glutenfri diett i det hele tatt. Det blir veldig spennende å se, sier generalsekretæren.

– Kunne du selv tenke deg å forsøke en slik pille?
– Ja, helt klart.

Men generalsekretæren er kjent med at forskning tar tid.
– Ja, nå er jo denne pillen kun testet på de som ikke får sterke reaksjoner ved gluteninntak, så det blir veldig spennende å se hva slags resultater de får når de nå skal teste medikamentet på den gruppen som fortsatt sliter med symptomer på glutenfri diett, sier Knut H. Peterson.
– Men jeg er optimistisk, og har stor tro på at Knut Lundin og resten av forskergruppen vil komme i mål. Forskning er veldig viktig, og NCF har også et eget Forskningsfond for å støtte forskning innen cøliaki. En «cøliakipille» vil nok komme en gang i fremtiden, sier generalsekretæren.