Forskning cøliaki og hjerte_1280x720.jpg

Er cøliakere mer utsatt for hjertesykdom?

Tidligere studier i utlandet har vist at cøliakere har en lett økt risiko for hjerte- og karsykdom. Nå skal et nytt forskningsprosjekt undersøke hvordan det står til med norske cøliakere. Målet er å kunne gi en bedre tilpasset oppfølging til alle med cøliaki.

✎ Stephanie Zühlke 📷 iStock


 

Et nytt norsk forskningsprosjekt skal undersøke risikoen for hjerte- og karsykdom og sykelighet blant cøliakiakere her i Norge. Til høsten starter forskningsprosjektet «CoHeart-CeD» (Concomitant Heart disease among Celiac Disease patients) med Stephanie Zühlke i spissen. Hun er PhD og lege i spesialisering i hjertesykdommer ved Sykehuset Namsos, og har fått tildelt forskningsmidler fra Samarbeidsorganet i Helse Midt. Forskningsprosjektet baserer seg på data fra norske helseregistre og Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT), og vil foregå under veiledning av Eivind Ness-Jensen (NTNU, HUNTCøliaki) og i samarbeid med Torbjørn Omlands forskningsgruppe ved UiO.

Kartlegge risiko

Fra enkelte tidligere studier vet man at cøliakipasienter har en lett økt risiko for både hjerte- og karsykdom og kreftsykdom. Til tross for en gunstigere risikoprofil når det gjelder kroppsvekt, kolesterol og røyking, ser risikoen for iskemisk hjertesykdom og kardiovaskulær dødelighet ut til å være litt forhøyet hos cøliakipasienter sammenlignet med kontrollgrupper. En nylig publisert studie i BMJ Medicine finner også slike sammenhenger i en britisk kohort*. 

I vårt forskningsprosjekt har vi som mål å kartlegge kardiovaskulær risiko og dødelighet blant cøliakipasienter her i Norge. Vi skal bruke epidemiologiske og biokjemiske data fra de populasjonsbaserte HUNT-kohortene, og skal koble dem 
opp mot nasjonale helseregistre for å identifisere og følge opp både risikofaktorer, kardiovaskulær sykelighet og død blant cøliakipasienter. I sammenheng med dette skal vi også undersøke tilgjengelige blodprøver på en rekke markører, blant 
annet med tanke på betennelse.

 

I vårt forskningsprosjekt har vi som mål å kartlegge kardiovaskulær risiko og dødelighet blant cøliakipasienter her i Norge.

Forbedre oppfølging

Vi ønsker med dette å øke kunnskapsgrunnlaget for å kunne forbedre oppfølging av cøliakipasienter med særlig hensyn til forebygging og behandling av hjerte- og karsykdom. Internasjonale retningslinjer er fortsatt vage når det gjelder oppfølging etter cøliakidiagnosen. Vi vil derfor bidra til bedre retningslinjer for oppfølging, som mest sannsynlig vil øke livskvaliteten og den generelle helsen til cøliakipasienter på sikt.

Vi er takknemlig for å ha med Lise Friis Pedersen fra NCF som brukerrepresentant i prosjektet slik at cøliakipasientenes interesser blir hørt og ivaretatt. Takk til alle dere som følger med og bidrar til forskning!

*(Conroy et al. BMJMED 2023;2:e000371. doi:10.1136/ bmjmed-2022-000371).

Denne artikkelen ble publisert første gang i medlemsbladet glutenFRI 1-2023.