Frukt og musli_1280x720.jpg

Kan gravides kosthold påvirke cøliaki hos barnet?

Gravide som får i seg mest fiber, og spesielt fra frukt og bær, har 36 prosent lavere risiko for å få barn med cøliaki sammenlignet med gravide som får i seg lite fiber, viser ny norsk forskning.

alt

Tekst: Ketil Størdal, professor ved UiO og forsker på cøliaki
Foto: Øystein Horgmo, UiO
Illustrasjonsfoto: Istock


Mange gravide lurer på om man må ta spesielle hensyn i kostholdet for at barnet skal få best mulig helse. Spiller det noen rolle hva man spiser i svangerskapet for risikoen for cøliaki hos barnet? En ny norsk studie kan tyde på en sammenheng.

Den norske mor- og barnundersøkelsen (MoBa) er verdens største studie i sitt slag, der over 100 000 barn følges fra før fødsel og til voksen alder. Mange sykdommer kan studeres gjennom MoBa, og vår forskergruppe ser spesielt på betydning av arv og miljø for cøliaki og type 1 diabetes. Vi hadde detaljert informasjon om kosthold i første del av svangerskapet fra nesten 86 000 gravide, og over 900 av barna har så langt fått cøliaki. Gravide som selv hadde cøliaki var ikke med i vår studie, fordi dette påvirker hvor mye gluten og fiber man spiser.

HØYT FIBERINNTAK ER BRA

Fiber er lange kjeder av karbohydrater (sukker) som tarmen hos mennesket ikke bryter ned på egen hånd. Tarmbakteriene har imidlertid stor glede av fiber, og hjelper oss til å bryte ned fiber slik at det kan komme til nytte. Om lag halvparten av fiber i norsk kosthold kommer fra kornprodukter, men vi får også fiber fra grønnsaker, poteter, frukt og bær. Sju av ti av deltakerne i MoBa spiste nok fiber i tråd med nasjonale anbefalinger på minst 25 gram per dag.

Gravide som fikk barn som utviklet cøliaki, spiste noe mindre fiber enn andre gravide. Den tiendedelen av gravide med høyest fiberinntak (over 45 gram) hadde 36 % lavere risiko for å få barn med cøliaki sammenlignet med de som spiste minst fiber. Det var ingen vesentlig sammenheng med mengden av fiber fra kornprodukter, men vi fant høyere inntak av fiber fra frukt og bær blant gravide som fikk barn uten cøliaki.

altHVA MED GLUTEN?

Spiller det noen rolle hvor mye gluten den gravide spiser? Vi fant en lett økt risiko med økende inntak av gluten, men denne sammenheng var svak.

Tidligere har vi funnet i MoBa at barn som spiser mye gluten ved 18 måneders alder, har større risiko for cøliaki. Siden det er en sammenheng mellom kostholdet hos mor og barn, måtte vi ta med i beregningene hvor mye gluten barnet spiste. Vi fant at mer gluten både i svangerskapet og hos barnet hadde sammenheng med økt risiko for cøliaki.

I en annen undersøkelse med deltakere fra fire land (Sverige, Finland, USA og Tyskland) fant man derimot ingen sammenheng mellom gluten hos gravide og risiko for cøliaki. Derfor skal funnene våre tolkes med forsiktighet, og det er utvilsomt behov for mer forskning.

Ingen andre studier har hittil undersøkt fiberinntak i svangerskap og cøliaki hos barnet. Men en studie på barnets kosthold ved 1 års alder viste lavere risiko for cøliaki når kostholdet var dominert av mer fiber og mindre raffinerte karbohydrater.

JUSTERT FOR LIVSSTIL

Kostholdet henger sammen med livsstil generelt, sunn mat foretrekkes av de som ellers er opptatt av helse. Derfor er det viktig å undersøke om det ligger andre faktorer bak som påvirker sammenhengen vi finner. Derfor justerte vi for blant annet mors røyking, overvekt og utdanning, uten at det virket inn på sammenhengene. Likevel kan vi ikke utelukke at andre faktorer som vi ikke har oversikt over spiller inn på det vi har funnet.

Så; hva skal vi anbefale for gravide? Konklusjonen er kjedelig: Vi trenger mer kunnskap og flere studier for å komme med gode anbefalinger. Gravide bør først og fremst sørge for et godt og variert kosthold, og sammenhengene mellom kost i svangerskap og cøliaki er ikke sterke. Men fiber er sunt uansett – for egen helse!
 

Den tiendedelen av gravide med høyest fiberinntak (over 45 gram) hadde 36 % lavere risiko for å få barn med cøliaki sammenlignet med de som spiste minst fiber.


Denne artikkelen ble først publisert i glutenFRI nr 4 2020