Stiftelsen dam_1280x720.jpg

Søk om midler fra Stiftelsen Dam

Har du et forskningsprosjekt du ønsker å realisere? Eller mangler du penger til å sette i gang et helseprosjekt? Da kan du søke midler fra Stiftelsen Dam gjennom NCF.
 

Hvilke prosjekter kan få støtte?

Stiftelsen Dam er frivillighetens egen stiftelse. Som en sentral aktør innen frivillighet og helse bidrar stiftelsen til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet.

For å søke prosjektmidler fra Stiftelsen Dam må man samarbeide med en av stiftelsens søkerorganisasjoner. Les mer på www.dam.no.

Alt som kan knyttes opp mot glutenintoleranse kan være tema for en søknad via søkerorganisasjonen NCF.