Nettbrett_1200x500.jpg

Søk om midler fra Stiftelsen Dam

Har du et forskningsprosjekt du ønsker å realisere? Eller mangler du penger til å sette i gang et helseprosjekt? Da kan du søke midler fra Stiftelsen Dam gjennom NCF.
 

Hvilke prosjekter kan få støtte?

Stiftelsen Dam er frivillighetens egen stiftelse. Som en sentral aktør innen frivillighet og helse bidrar stiftelsen til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet.

For å søke prosjektmidler fra Stiftelsen Dam må man samarbeide med en av stiftelsens søkerorganisasjoner. Les mer på www.dam.no.

Alt som kan knyttes opp mot glutenintoleranse kan være tema for en søknad via søkerorganisasjonen NCF.

Søknadsfrister

Søknadene leveres elektronisk. For å få tilgang til søknadsportalen www.damnett.no, må søker sende en kort beskrivelse av prosjektet og oppgi kontaktinformasjon på søker/prosjektleder til post@ncf.no i god tid før NCFs interne søknadsfrister.

NCFs interne søknadsfrister i 2021 er som følger:

Forskning: 1. februar
Se informasjon om programmet Forskning

Utvikling: 1. september
Se informasjon om programmet Utvikling

Helse: 1. mars og 1. september
Se informasjon om programmet Helse

 

 

 

Klikk på logoene for mer info