Annonsering på ncf.no

Annonselogoer på ncf.no

Pris: Kr 28 000,- for årsavtale / kr 8 500,- pr kvartal.

Prisen inkluderer:

  • Logo nederst på www.ncf.no. Denne er synlig på alle sidene (forsiden og undersidene).
  • Link fra annonselogoen til egen hjemmeside om glutenfrie produkter.
  • Under «Glutenfri mat – Glutenfrie produkter» finnes en boks kalt «Produsenter». Der finner man annonselogoene sammen med en selvvalgt tekst om det aktuelle firmaet.
  • Annonsørene får muligheten til å velge et selvvalgt, glutenfritt produkt til en aktuell sak på forsiden: «Månedens produkt». Det legges da ut et produktbilde og en kort tekst om produktet. Dette blir også å finne på siden nevnt i forrige punkt.

Annonsekontakt:
Sissel Bjerkeset
Salgs- og markedsrådgiver
Edda Presse AS
Mobil: 92 21 08 91
E-post: sissel@eddapresse.no