Far og datter_1280x720.jpg

Medlemskapene i NCF

Her får du en oversikt over de ulike medlemskapene i NCF, og hva de koster. 

Medlem (kr 550) / Unge Voksne (kr 350)

Har tilgang til Min side og alle medlemsfordeler, som blant annet medlemsblad og app. Medlemskapet Unge Voksne er for de som er 26-30 år. 


Husstandsmedlem (kr 100)

Dersom du bor sammen med noen som allerede er medlem i NCF, huk av for husstandsmedlemskap. Dette gjelder fra og med medlem nr. 2.


Bedrift (kr 550)

Har tilgang til Min side, app og mottar medlemsblad. Se her for eget innmeldingsskjema


Støttemedlem (kr 200)

Du bidrar med å støtte det viktige arbeidet NCF gjør, men mottar ikke medlemsblad, og kan ikke benytte deg av app, Min side eller andre medlemsfordeler. Send en e-post til post@ncf.no dersom du ønsker å bli støttemedlem.