bollestad-1200x500-Foto-torbjorn-tandberg.jpg

Foto: Torbjørn Tandberg

Kjære Olaug Bollestad – ikke svikt oss nå!

I fjor var du vår reddende engel. Du og KrF kjempet for at alle som trenger glutenfri mat for å holde seg friske, skal få en støtte de kan leve med. I år kommer regjeringen med det samme drastiske kuttforslaget  som dere greide å avverge i fjor. Nå som dere er i regjering, trenger vi dere mer enn noensinne. Olaug Bollestad, ikke svikt oss nå!

"Vi ønsker å reversere regjeringens dramatiske kutt til de som er rammet av cøliaki og som er avhengige dyre glutenfrie produkter. Det argumenteres med at endel av gluten-produktene er blitt billigere. Ja, det er mulig, men det er fortsatt så dyrt at den foreslåtte innstrammingen vil ramme mange som har store utfordringer i hverdagen. Det er en utbredt sykdom og vi ønsker ikke å gjøre livet verre for dem", sa du til VG i fjor.

Det var din reaksjon på regjeringens kuttforslag i fjor! Med sterke ordelag kjempet du for at cøliakere skulle få beholde en nødvendig støtte til merkostnader ved et glutenfritt kosthold.

 

Kuttet ned på brød

Bakgrunnen for det foreslåtte kuttet i fjor var den samme SIFO-rapporten som regjeringen legger til grunn i år. Norsk cøliakiforening (NCF) viste til at denne rapporten inneholder flere feil og mangler. SIFO har for eksempel bevisst valgt å kutte ned på mengde av korn- og brødvarer i det glutenfrie kostholdet, og de har ikke sammenlignet reelle produkter. En voksen mann på et glutenfritt kosthold skal ifølge SIFO få 1100 gram mindre brød i måneden enn andre «friske» menn. Dette har selvsagt en vesentlig innvirkning på kostnadene.

 

Fikk støtten halvert i fjor

Da reagerte KrF og andre opposisjonspartier, og mente at det måtte utarbeides en bedre rapport før man kunne gjennomføre så drastiske kutt for så mange mennesker. Du og resten av KrF la noen ekstra millioner på bordet og sørget for at cøliakere og andre med glutenintoleranse fortsatt skulle ha råd til glutenfri mat. Voksne cøliakere fikk likevel støtten halvert i fjorårets budsjettoppgjør, og nå mener NCF at det ikke er rom for flere kutt.

 

Ingen ny dokumentasjon

Og i dag, ett år etter, står vi plutselig overfor det samme kuttforslaget, som dere var med å avverge i fjor. Det er ikke innhentet én ny rapport, det har ikke vært noen ny debatt, eller satt opp ett eneste nytt regnestykke. SIFO-rapporten har ikke blitt mer riktig av å ligge i skuffen ett år, så derfor er det svært overraskende at regjeringen helt ut av det blå kommer med samme dramatiske forslag, basert på det samme feilaktige grunnlaget.

NCF dokumenterte i fjor flere feil og mangler ved SIFOs budsjett:

  • Budsjettet er ikke beregnet på barn og unge, og gir dermed ikke rom for sosiale aktiviteter
  • Referansebudsjettet har flere steder ikke reelle sammenligninger
  • Det glutenfrie kostholdet har for små mengder korn- og brødmat
  • Merkostnaden er basert på en snittberegning som vil slå svært uheldig ut for mange
     

For lite energi

All ungdom, men særlig aktive ungdommer, trenger mer energi enn det de får gjennom den glutenfrie matkurven. En 19-årig gutt som driver med idrett trenger f.eks. 39 % MER energi enn det han får gjennom SIFOs tilmålte matkurv, viser tall fra Norsk Helseinformatikk.

SIFO uttaler selv: «Forklaringen er at våre beregninger kun er gjort for kvinner og menn i aldersgruppen 18-30 år. Vi har dermed ikke grunnlag for å uttale oss om eventuelle ekstrakostnader for barn og unge.»

 

Rammer voksne menn

Men, dersom vi likevel skal legge SIFOs budsjett til grunn, som NCF mener er for lavt, så viser SIFOs egne beregninger at merkostnadene for menn er på 745 kroner i måneden. Regjeringens forslag til stønadsnivå er kun 686 kroner i måneden. Regjeringens snittberegning gjør at alle menn over 30, dvs. omtrent halvparten av alle voksne, ikke en gang får dekket sine utgifter ut fra et meget magert budsjett!

Dette er et kutt som rammer særlig rammer hardt for personer som fra før av har store utfordringer. Friske personer med dårlig økonomi kan velge å kjøpe billig kneippbrød i butikken, mens en cøliaker med dårlig råd har ikke den valgmuligheten. Glutenfritt er dyrt, og sjeldent på tilbud.

Vi vet at du har travle dager som Landbruks- og matminister, Olaug Bollestad. Men vi håper at du og resten av KrF fortsatt tar ansvar for en utsatt og sårbar gruppe, nå som dere faktisk sitter i regjering - og ikke ofrer cøliakernes sak på maktens alter.

 

Se også:

NCFs rapport til Arbeids- og sosialdepartementet. 

Kilde Bollestads uttalelse i VG

Prissammenligning av glutenfrie vs glutenholdige matvarer 2019

SIFOs rapport om kartlegging av ekstrautgifter til et glutenfritt kosthold 

Kilde SIFOs uttalelser