Tilsvar Anniken Hauglie.jpeg

Anniken Hauglie vil kutte i grunnstønaden – igjen!

Regjeringen hevder at støtten til glutenfritt kosthold er for høy, og vil redusere satsene. – Her baserer regjeringen seg på feil fakta, og vi vil ta opp kampen for å beholde støtten på dagens nivå, sier generalsekretær Knut H. Peterson i Norsk cøliakiforening.

I statsbudsjettet for 2020 vil regjeringen kutte i stønaden for alle som får støtte til fordyret kosthold på grunn av cøliaki og ikke-cøliakisk glutensensitivitet. De som i dag får sats 2 vil få sats 1, dvs. en reduksjon fra kr 1047 til kr 686. Barn og unge (5-30 år) som i dag får sats 3 vil få sats 2, og gå ned fra kr 1372 til kr 1047 i måneden.

– De reelle ekstrakostnadene ved et glutenfritt kosthold er anslått å være betydelig lavere enn stønaden som gis, selv etter satsreduksjonen fra 1. mars i år. Regjeringen foreslår derfor å redusere satsen, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i en pressemelding fra regjeringen.

Feil fakta

– Jeg er egentlig ikke overrasket over at regjeringen nok en gang ønsker å kutte i grunnstønaden. Men jeg er svært overrasket over at de igjen viser til den samme SIFO-rapporten som vi i fjor viste var feil og mangelfull. Når politikerne kjenner til dette, men ikke bryr seg om de faktiske forhold, fremstår dette som lite seriøst, sier generalsekretær Knut H. Peterson.

Grunnstønaden var nemlig også et stridstema i fjorårets statsbudsjett. Da ønsket regjeringen å sette ned stønaden til sats 1 for alle, samt fjerne stønaden helt for de med ikke-cøliakisk glutenintoleranse. Resultatet ble til slutt en reduksjon fra sats 4 til sats 3 for aldersgruppen 5-30 år og sats 2 for alle andre. Nå foreslår regjeringen altså ytterligere kutt til alle som trenger glutenfri mat som medisin for å holde seg frisk.

NCF mener at regjeringen her baserer seg på FEIL FAKTA, og vil ta opp kampen for å beholde støtten på dagens nivå. Voksne cøliakere måtte tåle en halvering av stønaden sin i fjor. Dette er helt på smertegrensen, og vi kan ikke akseptere ytterligere kutt i støtten til det som er vår eneste medisin - nemlig glutenfri mat.

Ikke reelt budsjett

Ikke alle kjenner til eller husker debatten fra i fjor, så her er et lite tilbakeblikk:

- På oppdrag fra Arbeids- og Sosialdepartementet lagde SIFO i 2018 en rapport om kostnader knyttet til glutenfri mat, som fortsatt er det eneste grunnlaget for å kutte noe som helst i støtten til cøliakere. SIFO uttaler helt ærlig at de ikke har levert en fasit, men bare et grunnlag for diskusjon. De er også åpne om at de ikke har vurdert ekstrakostnader for barn og aktive unge, sier generalsekretær Knut H. Peterson.

SIFO kom fram til at ekstrautgiftene ved et glutenfritt kosthold kommer på henholdsvis kr 565 for kvinner og kr 745 for menn. NCF var med i prossessen, og ga innspill til glutenfrie erstatningsprodukter, men opplevde dessverre at viktige innspill ikke kom med i rapporten. NCF skrev derfor en egen rapport som tok for seg feil og mangler ved SIFO-budsjettet:

  • Referansebudsjettet har flere steder ikke reelle sammenligninger, og sammenligner f.eks. "pølse med lompe" med kun pølse, altså uten glutenfri lompe eller pølsebrød.
  • Det er til dels svært lave og små mengder mat som er lagt til grunn. 20 brødskiver i uka er alt for lite for mange.
  • Merkostnaden forutsetter at man lager all mat fra bunnen av, lever svært nøkternt og er normalt aktiv.
  • Merkostnaden krever også at man har over gjennomsnittlig kunnskap, trening og evne til å lage mat.
  • Merkostnaden er basert på snittberegning, som vil slå svært uheldig ut for enkelte grupper, som barnefamilier og aktive unge.

NCF presenterte sin rapport både i møte med politikere i Arbeids- og sosialdepartementet, og på høring i Stortinget. Vi opplevde at våre innspill ble tatt alvorlig, og kuttene ble i fjor ikke så alvorlig som først fryktet.

Bakholdsangrep

- I dag, ett år etter 2019-budsjettet, er det ikke innhentet nye rapporter, det har ikke vært noen form for ny debatt, det er ikke satt opp ett eneste nytt regnestykke. Regjeringen kommer helt ut av det blå med samme dramatiske forslag, basert på det samme feilaktige grunnlaget. Dette er et budsjettbakhold som spesielt rammer barn, unge og familier. Det er en simpel måte å spare penger på, og konsekvensene vil være dramatiske for mange, sier generalsekretær Knut H. Peterson.

Ikke så mye billigere

- Regjeringen forsøkte i 2018 å kutte to tredjedeler av støtten til cøliakere. De forsvarte dette med at prisene på glutenfri mat angivelig hadde gått ned med 70 prosent. Faktum er at prisen har gått ned med snaue 17 prosent over de siste 20 årene. Vare for vare og handlekurv for handlekurv viser sammenligninger at cøliakere nå selv må dekke langt større kostnader som følge av sykdommen sin enn for 10 eller 20 år siden.

Les:

NCFs prissammenligning 2019

NCFs rapport til Arbeids- og sosialdepartementet 

SIFOs rapport om kartlegging av ekstrautgifter til et glutenfritt kosthold 

 


 

 

 

 

 

 

 

Klikk på logoene for mer info