Central Emergency Fund_1280x720.png

Fortsatt behov for hjelp til cøliakere i Ukraina

Etter mye engasjement blant medlemslandene i vår europeiske paraplyorganisasjon AOECS, ble det tidlig våren 2022 opprettet en krisekomité som skulle administrere støttearbeidet til hjelp for cøliakere fra Ukraina. Dette førte til opprettelsen av AOECS Central Emergency Fund.

Til fondet sendes midlene som de nasjonale cøliakiforeningene samler inn, og derfra kanaliseres hjelpen videre til ukrainske cøliakere som befinner seg i hjemlandet eller er på flukt. Siden opprettelsen av fondet har det kommet inn rundt 178 000 Euro (i overkant av 1,8 millioner kroner, pr. november 2022).

Per januar 2023 har Norsk cøliakiforening overført litt over 100 000 kroner til fondet, som er innsamlede midler fra NCF, medlemmer og andre. Vi har – sammen med de øvrige medlemslandene – mottatt rørende takkemailer fra den ukrainske foreningen. Bildene av barna som har fått pakker med glutenfrie varer sier mer enn tusen ord. 

Det er fortsatt mulig å gi penger via Vipps til 516239 (valgfritt beløp, merkes Ukraina), eller via vår bankkonto: 3705.03.95376 (merkes med «Ukraina»). 

Tusen takk til alle dere som allerede har bidratt!