prisvekst-2_web.jpg

Glutenfrie priser til himmels

Matprisene har økt for alle, og glutenfrie produkter har ikke sluppet unna. Vi har sammenlignet dagens priser med priser på et utvalg varer fra januar 2019. Produktet med størst prisøkning har nesten blitt dobbelt så dyrt, men ser vi på hele «handlekurven» under ett har priser på glutenfritt økt med 28 prosent på fire år.

Tekst: Knut H. Peterson og Lars André Johnsrud Foto: iStock


Vi har alle merket at de generelle matprisene har hatt en kraftig økning. Vi ønsket å vite hvor mye økningen har vært på et utvalg av glutenfrie produkter, og ventet med å gjøre vår kartlegging til etter justeringene som var varslet i februar.

Vi har fått tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som sier at den generelle økningen på matvarer fra februar 2019 til februar 2023 er på 13,9 prosent. Hvordan står det da til med det glutenfrie markedet?

Det har ikke SSB tall på, men i januar 2019 sammenlignet vi i NCF priser på den samme handlekurven hos flere av matkjedene, slik at en kunne se hvor det var billigst å handle. Nå var vi spente på hvor mye prisene hadde økt siden da, og vi har valgt å sammenligne kurven vi hadde i 2019 hos Meny med samme kurv i 2023.

Prisen på alt kurven i 2019 var totalt på kr 1893, mens den samme kurven koster kr 2432 nå i 2023. Prisøkningen er på hele 28 prosent.

I tabellen ser dere priser i 2019 og 2023, samt økningen i kroner og prosent, for hvert produkt. Vi har sortert listen etter økning i prosent, der produktet med størst prosentvis økning kommer øverst. 

alt

 

 

 

 

 

Er økningen realistisk?

Noen produkter fremhever seg med svært høye prisøkninger, og man kan spørre seg om dette er en realistisk økning. Prisen på Fria Familiekneipp har økt med hele 98 prosent og koster nå 89 kroner.

Fria Fiberbrød var i utgangspunktet et kostbart brød, og har økt med 49 prosent og koster nå utrolige 97 kroner. Og disse brødene er ikke store. Fria Fiberbrød er under 20 cm, og delt opp i ca. 13 skiver. Det blir da kr 7,50 per brødskive.

Det er ikke bare Frias produkter som har økt mye. Fiskepinner fra Findus har økt med 69 prosent, og koster nå kr 66,40. Prisen på glutenfri vaffelmiks fra Toro har økt med 50 prosent, og slik kunne vi fortsatt med å ramse opp, for det er mange graverende prisøkninger på produkter i denne handlekurven. Dere kan studere innholdet i handlekurven.


Blitt billigere

Vi må også gi honnør til Holmen Crisp sitt Jyttemel som siden 2019 har en prisreduksjon på 19 prosent. Og selvsagt er vi glade for at pakken med Barilla spagetti også har en reduksjon på 7 prosent.

Det er vanskelig å tro at disse prisøkningene gjenspeiler en reell kostnadsøkning for produsenter og distribusjonsledd. Dessverre er det vanskelig, ja kanskje helt umulig, å få innblikk i hvordan økningen av pris er gjort i de forskjellige ledd. Det er ikke uten grunn at dette skjermes. Norgesgruppen har informert oss om at hver butikk setter sine egne priser, men på grunn av konkurransen vil vi ikke tro at det er så store forskjeller.

Vi stiller oss bak næringsminister Jan Christian Vestres arbeid for å få lavere matpriser og legge til rette for mer konkurranse innen dagligvaresektoren. Norsk cøliakiforening vil ta kontakt med Nærings- og fiskeridepartementet og presentere vår undersøkelse slik at de får enda mer dokumentasjon i sitt arbeid for lavere priser.


Grunnstønaden

NCF vil også bruke denne dokumentasjonen som innspill til revidert nasjonalbudsjett for 2023. Grunnstønadsbeløpene indeksreguleres ikke, så en økning er avhengig av at regjeringen fremmer dette i statsbudsjettet eller i revidert statsbudsjett. I og med at vi nå har en mindretallsregjering vil opposisjonen kunne påvirke en eventuell økning. Det holder faktisk at SV går for en økning. AP og SP er avhengig av å ha SV med på laget for å få flertall for budsjettet.
NCF skal kjempe for dette.

Det er uholdbart at prisene på glutenfri mat faktisk har økt dobbelt så mye som prisene på annen mat. Da må også grunnstønaden økes tilsvarende. 


altMeny vil nedjustere prisene

Vi tok kontakt med Meny for å spørre hvordan det er mulig at noen matvarer kan øke så mye i pris på bare fire år. Vi viste til eksempelet med Fria Familiekneipp, som har hatt en prisstigning på 98 prosent, samt Toro glutenfri lasagne som har hatt en prisstigning på 54 prosent.
Kommunikasjonssjef Nina Horne Hynne i Meny svarer:
 
– Prisene inn til oss på de glutenfrie varene du nevner har økt betydelig fra våre leverandører de siste årene, og dette gjør at våre priser ut i butikk har økt tilsvarende. Prisene inn til oss har dessverre generelt økt mye den siste tiden, noen varer i stor grad, andre i mindre grad.
 
– Fisk, papir, pølser og ost er eksempler på varegrupper med store prisøkninger fra våre leverandører. Vi har de siste ukene satt ned prisen på 2500 populære hverdagsvarer og fortsetter å gjøre løpende justeringer for å være konkurransedyktige i markedet, hvilket innebærer at prisen på Fria Familiekneipp vil bli senket denne uka ned til kr 79,90. Lasagne glutenfri fra Toro vil også bli satt ned i pris denne uka.
 
– Det er også verdt å notere seg at vi har andre varianter av fri-for-brød til en lavere pris, som Pure Food 500 gram til 54,90. Vi skjønner at forbrukere generelt, og spesielt de som er avhengige av glutenfrie produkter, blir frustrert over høyere priser og reagerer på enkeltpriser. Vi ønsker oss heller ikke høyere priser enn nødvendig, avslutter kommunikasjonssjefen i Meny. 
 
Denne artikkelen ble først publisert i glutenFRI nr 1 2023.