fargerikeblomster-istock_1280x720.jpg

Hipp hurra for alle frivillige ildsjeler som bidrar til en bedre glutenfri hverdag for mange. Foto: iStock.

Hurra for cøliakiuka og frivilligheten

Årets cøliakiuke starter i dag, og siden det er Frivillighetens år i år, vil vi sette fokus på frivilligheten i NCF denne uka. Feiringen avsluttes med VÅR DAG på lørdag 24. september. Våre dyktige frivillige gjør en formidabel innsats over det ganske land, og vi retter en stor TAKK til alle som bidrar.

Tekst: Anette Årsland og Tone Amundsen Nyvold


Frivilligheten er tuftet på engasjement og dugnadsånd. Viljen til å kjempe for en sak og hjelpe noen andre enn seg selv, er sterk og tydelig i NCF. Vi er så heldige at vi har over 260 frivillige, og alle bidrar til å gjøre livet lettere for alle som må leve glutenfritt.

Vi har gode fylkesledere og styremedlemmer som tar ansvar for å gi cøliakere et tilbud i sitt område. Vi har engasjerte bakeledere som lærer oss å knekke koden på glutenfri baking, og frivillige kursholdere som kurser ansatte i skoler og barnehager. Dessuten har vi erfarne likepersoner som kan komme med gode råd når man er helt ny med diagnosen og ikke vet hvor man skal begynne. Og enda flere som bidrar med stort og smått, og er med og bidrar til det viktige lagarbeidet.

Som et ledd i den landsomfattende feiringen av frivillige, har Frivillighet Norge satt opp Vår Dag. Det er en dag frivillige organisasjoner kan sette av til å vise seg frem over hele landet, på den måten som de selv ønsker.

Lørdag 24. september 2022 er Vår Dag for Norsk cøliakiforening. Det er opp til fylkeslagene selv hva de har lyst til å bruke dagen til. Det viktige er at vi i NCF skal vise oss frem og hva vi bidrar med i lokalmiljøet. Følg gjerne med på informasjon fra fylkeslaget ditt på nyhetsbrev, Facebook eller lignende, for å se hva som skjer i ditt distrikt.

Sammen med Frivillighet Norge ønsker vi i NCF å løfte frem den innsatsen som hver dag legges ned av medlemmer, frivillige og støttespillere. Det er rett og slett Norges viktigste lagarbeid som skal feires. I løpet av uken vil vi vise fram ulike sider ved frivilligheten i NCF, og den gode jobben som gjøres.

Les mer om Frivillighetens år og Vår dag her.