crossgrainsvart.JPG

Hva kan du om Crossed Grain-symbolet?

Association of European Coeliac Societies (AOECS) ønsker nå å undersøke hvordan Crossed grain-symbolet blir oppfattet av forbrukere og produsenter over hele Europa, og hvor godt man kjenner til betydningen av merket. Bli med på undersøkelsen du også.

Crossed Grain er et symbol som er felles for hele Europa, og viser at produktet er trygt å spise for de som ikke tåler gluten. Symbolet representerer en internasjonal standard satt av AOECS, som er en paraplyorganisasjon for alle cøliakiforeninger i Europa.

For å få merke matvarene sine med Crossed Grain-symbolet, kreves det godkjent dokumentasjon på at produktet og produksjonslinjen er testet av et eksternt laboratorium i henhold til den høye standarden fra AOECS. Målet er å fremme tydelig merking og trygghet hos forbruker, samt øke antall produkter som blir merket med symbolet.

I Norge er det velkjente symbolet lisensiert gjennom Norsk cøliakiforening.

Stor europeisk undersøkelsealt

Nå ønsker AOECS å undersøke hvordan Crossed Grain-symbolet blir oppfattet av forbrukere og produsenter over hele Europa, og har sendt ut en spørreundersøkelse til alle medlemslandene. De ønsker at alle som er interessert i glutenfritt kosthold skal svare innen 30. april. Resultatene vil bli publisert 16. mai på Free From Food Expo i Stockholm.
 

Klikk på logoene for mer info