sedler_web1200x500.jpg

Norsk cøliakiforening kjemper for grunnstønaden

Norsk cøliakiforening (NCF) har denne høsten kjempet mot de nye forslagene om ytterligere kutt i grunnstønaden.

Tekst: Tone Amundsen Nyvold


Da regjeringen Solberg la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2020 den 7. oktober, viste det seg dessverre at de nok en gang vil kutte i grunnstønaden til cøliakere og de med ikke-cøliakisk glutensensitivitet.

Forslaget innebærer at alle voksne som i dag får sats 2 vil få sats 1, dvs. en reduksjon fra kr 1047 til kr 686 per måned. Barn og unge (5-30 år) som i dag får sats 3 vil få sats 2, og gå ned fra kr 1372 til kr 1047 i måneden.

I år, som i fjor, har NCF kjempet mot kuttforslaget. NCF har sendt inn søknad om å få stille til høring både i Finanskomiteen og i Arbeids- og sosialkomiteen. Vi fikk komme til høringen i Arbeids- og sosialkomiteen, og la fram vårt syn der. Høringen kan ses HER.

Politisk arbeid

NCF har sendt brev til alle politikere i Finanskomiteen og Arbeids- og sosialkomiteen, for å be dem om å ikke ta beslutning på feil grunnlag. I tillegg har vi bedt om møte med alle for å få legge fram vår sak. Foreløpig har vi hatt møte med Lise Christoffersen som sitter i Sosial- og helsekomiteen for Arbeiderpartiet, samt Solveig Skaugvoll Foss fra SV, som sitter i Finanskomiteen. I tillegg skal vi ha møte med Heidi Nordby Lunde fra Høyre til uken. Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet har også sagt ja til å møte NCF. Fra KrF, FrP og Venstre er det så langt ingen som har sagt seg villig til å møte NCF.

Det som er annerledes i årets budsjettkamp er at i år har regjeringen flertall. I fjor var regjeringen avhengig av KrF for å få igjennom sine forslag. Derfor er det særlig skuffende å oppleve at KrF, som i fjor kjempet for grunnstønaden på NCFs side, i år forholder seg helt taus. Les vårt åpne brev til Olaug Bollestad HER.

– Det er krevende å forsøke å snu en flertallsregjering, men vi gir oss ikke før hver stein er snudd, sier generalsekretær Knut H. Peterson

Media

I tillegg til å jobbe mot politikerne har NCF også jobbet direkte mot media. Blant annet har generalsekretæren deltatt i Debatten på NRK, og stilt opp til intervjuer i ulike aviser. I Debatten hevdet Anniken Hauglie feilaktig at de foreslåtte nye satsene til grunnstønaden vil dekke mer enn faktiske kostnader. Les vårt tilsvar i  kronikken Nei, vi får ikke dekket våre merutgifter.

Sekretariatet har skrevet flere kronikker, og sendt de inn til VG, NRK, Dagbladet, Aftenposten, Vårt Land og TV 2, men opplever at det i år er mye vanskeligere å få media til å engasjere seg i nok et kutt i grunnstønaden enn det var i fjor. Vår organisasjonskonsulent har imidlertid lyktes med å kronikken Ikke ta maten fra barna mine over en helside i VG, samt på nettsiden.

Engasjerte medlemmer

Norsk cøliakiforening har mange engasjerte medlemmer, og vi vil gjerne takke alle som har bidratt til å kjempe sammen med foreningen. Mange hundre medlemmer har sendt mail til politikere, og mange har skrevet innlegg i sine lokalaviser, eller stilt opp i radio og tv, som Eva Risa som fikk med seg NRK Rogaland på handletur. I tillegg er det er opprettet underskriftskampanjer, og over ni tusen har signert oppropet mot ytterligere kutt i grunnstønaden.

Nå har regjeringen blitt enige om hvordan de selv ønsker å justere statsbudsjettet, og det ser dessverre ikke ut til at det blir mer penger til personer som trenger støtte til glutenfritt kosthold. Heller ikke barn som trenger støtte til briller eller tannregulering får noe drahjelp av denne regjeringen. Fremover skal de ulike partiene legge fram sine forslag til alternative statsbudsjetter, og så skal statsbudsjettet endelig vedtas av Stortinget innen 15. desember. Selv om regjeringen nå ser ut til å ha bestemt seg, jobber NCF videre politisk for å få frem viktigheten av å beholde grunnstønad til alle som må leve glutenfritt.


Det er krevende å forsøke å snu en flertallsregjering, men vi gir oss ikke før hver stein er snudd.

 

 

 

Klikk på logoene for mer info