Stortinget,_Oslo,_Norway_(cropped).jpg

Regjeringen kutter grunnstønaden for personer med ikke-cøliakisk glutensensitivitet fra og med 1. juni.

Ikke kutt i stønaden på feil grunnlag!

Kjære politikere, hvordan kan dere bruke SIFO- budsjettet for å rettferdiggjøre ytterligere kutt til barn og unge, når SIFO selv uttaler at de ikke har noe grunnlag for å si noe om ekstrakostnadene for barn og unge?

Regjeringen mener at støtten til merkostnadene ved et glutenfritt kosthold er for høy. Det stemmer ikke!

Voksne cøliakere måtte i fjor tåle en halvering av sin støtte, mens barn og unge fikk en sats høyere enn de voksne. Dagens støtte er på smertegrensen. Og nå vil regjeringen kutte den ytterligere.

Mange uttaler at glutenfritt har blitt «veldig mye billigere». Vis oss utregningene på dette. Ifølge SSB finnes det ikke tall på dette, og de tallene vi har funnet fram, viser noe annet.

Dere sier at dere har gode beregninger som viser at støtten er for høy. Det stemmer heller ikke. SIFO-rapporten dere støtter dere til, inneholder såpass store feil og mangler at den ikke kan brukes som et utgangspunkt for så alvorlige kutt – med så alvorlige konsekvenser – for så mange.

I rapporten presiserer SIFO selv at det «hefter stor usikkerhet om alle beregningene, og at de bare har laget et grunnlag for diskusjon – ingen fasit.»

NCF dokumenterte i fjor flere feil og mangler ved SIFOs budsjett:

• Budsjettet er ikke beregnet på barn og unge, og gir ikke rom for skolerelaterte eller sosiale aktiviteter
• Referansebudsjettet har flere steder ikke reelle sammenligninger
• Det glutenfrie kostholdet har for små mengder mat
• Merkostnaden er basert på en snittberegning som vil slå svært uheldig ut for mange

Se NCFs rapport til Arbeids- og sosialdepartementet.

Redusert mengde glutenfritt brød

SIFO har valgt å redusere mengden brød og frokostblanding i den glutenfrie matkurven. Det er nettopp på brødvarer at de store ekstrautgiftene kommer ved et glutenfritt kosthold. En voksen mann på et glutenfritt kosthold skal ifølge SIFO få 1100 gram mindre brød i måneden enn andre «friske» menn.

Det er viktig å merke seg at glutenfrie brød inneholder mindre fiber og fullkorn, mindre mikronæringsstoffer og er mindre mettende enn glutenholdig bakst. Redusert mengde av glutenfritt brød vil derfor ramme cøliakere ekstra hardt. De trenger tvert imot økt mengde for å dekke behovet for viktige næringsstoffer som jern og vitaminer – og for å kunne føle seg mette.

Nordmenn er et brødspisende folkeslag. Det er lagt opp til at vi spiser brød til frokost, lunsj og kvelds. I SIFOs budsjett er det lagt opp til kun 20 brødskiver i uka. Det blir magre matpakker for folk som har fysisk arbeid, ungdom som trener og aktive barn i vekst.

SIFOs rapport om kartlegging av ekstrautgifter til et glutenfritt kosthold

Ikke grunnlag

All ungdom, men særlig aktive ungdommer, trenger mer energi enn det de får gjennom den glutenfrie matkurven. En 19-årig gutt som driver med idrett trenger f.eks. 39 % MER energi enn det han får gjennom SIFOs tilmålte matkurv, viser tall fra Norsk Helseinformatikk.

SIFO uttaler selv: «Forklaringen er at våre beregninger kun er gjort for (normalt aktive, red. anm.) kvinner og menn i aldersgruppen 18-30 år. Vi har dermed ikke grunnlag for å uttale oss om eventuelle ekstrakostnader for barn og unge.»

Hvordan kan dere da bruke dette budsjettet for å rettferdiggjøre ytterligere kutt til barn og unge?

Diskriminerende kutt

I tillegg til at det glutenfrie budsjettet flere steder gir for lite mat, så er det også feil i sammenlignbare matvarer. Couscous blir til ris, rundstykker blir til brødskiver og «pølse med lompe» blir til bare pølse, uten glutenfri lompe, osv.

Mener regjeringen virkelig at slike sammenligninger gir et riktig bilde av merkostnaden ved et glutenfritt kosthold?

Er det rimelig at barn med cøliaki ikke skal få glutenfri lompe eller pølsebrød til sin pølse på 17. mai?

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven sier at barn med cøliaki har krav på et tilsvarende tilbud som alle andre. NCF mener at SIFOs beregninger, kan føre til at barn blir stående på sidelinjen av fellesskapet. Når barn begynner å takke nei til bursdager og idrettsarrangement, fordi de vet at foreldrene ikke har råd til glutenfrie erstatninger, så er vi på feil spor.

Alvorlige konsekvenser

Forskning viser at barn med cøliaki kan få både veksthemming og utvikle tannskader dersom de ikke holder en strikt glutenfri diett. Ungdom og voksne som slurver med kostholdet står i fare for å utvikle flere autoimmune sykdommer, ME og i ytterste konsekvens tarmkreft. 

Underkjente rapporten i fjor

KrF med Bollestad i spissen kjempet i fjor for NCFs sak, og gikk inn for å redusere det foreslåtte kuttet mest mulig, og fikk medhold i at rapporten fra SIFO ikke kunne legges til grunn slik den er.

Rapporten har ikke sett på barn og unges behov, den har ikke sett på enslige eldre. Rapporten tar videre høyde for at all mat må lages fra grunnen av, og tar ikke høyde for jul, bursdager og andre feiringer. Og den har ikke rom for å spise ute en gang iblant.

KrF og andre opposisjonspolitikere var enige i at her trengtes det et bedre faktaunderlag før det ble gjort drastiske kutt.

Ingen nye fakta på bordet

Nå ett år senere, er det ikke innhentet nye rapporter. Det har ikke vært noen form for ny debatt, og det er ikke satt opp ett eneste nytt regnestykke. Så hvordan kan dere da begrunne ytterligere kutt til en sårbar gruppe?

SIFO ber selv om at rapporten ikke leses for mer enn det den er, og uttaler: «Vi har tydeliggjort forutsetningene for beregningene for at det skal være mulig å diskutere dem. Med dette følger et ansvar for de som bruker rapporten.»

Vi ber derfor dere, våre folkevalgte politikere, om å ta dette ansvaret, og snu i denne saken!

Også de som må leve glutenfritt har krav på et godt liv!

Også de som må leve glutenfritt har krav på et godt liv!
 

 

Les også:

Prissammenligning av glutenfrie vs glutenholdige matvarer 2019

SIFOs tilsvar

anniken_hauglie_web.jpg

Anniken Hauglie tar direkte feil

Regjeringens forslag til grunnstønad er faktisk enda lavere enn det SIFO selv konkluderer med for menn over 30 år.

bollestad-1200x500-Foto-torbjorn-tandberg.jpg

Ikke svikt oss nå, Bollestad

I fjor kjempet du for at cøliakere skulle få beholde en nødvendig støtte til merkostnader ved et glutenfritt kosthold. Ikke svikt oss nå som dere sitter i regjering!

Les saken her.