oppslag1.jpg

Skolen og barnehagen er stengt, og Martine og Markus må være hjemme med foreldrene. Fra fredag fikk foreldre rett til dobbelt så mange omsorgsdager som tidligere. Foto: Privat.

– Ekstra omsorgsdager gir oss en trygghet

– Ekstra omsorgsdager gir oss en trygghet, sier Marius Evensen. Han gleder seg over vedtaket om at foreldre nå får rett til dobbelt så mange omsorgsdager på grunn av korona-viruset. Også foreldre som allerede har en utvidet rett til omsorgspenger, får disse doblet.

Tekst: Tone Amundsen Nyvold


Fredag 20. mars vedtok Stortinget at foreldre får rett til dobbelt så mange omsorgsdager på grunn av korona-viruset. Også foreldre som allerede har en utvidet rett til omsorgspenger, får disse doblet.

– Ekstra omsorgsdager gir oss en trygghet, sier Marius Evensen.

På få uker har hverdagen for norske familier blitt totalt forandret. Korona-viruset har ført til at alle barn må være hjemme fra barnehage og skole, og småbarnforeldre forsøker etter beste evne å kombinere jobb og omsorg for barna. Myndighetene anbefaler at besteforeldre holder seg unna, da de fleste er i en alder som tilsier at de er i en sårbar gruppe dersom de skulle få viruset.

To foreldre som har merket den nye hverdagen på kroppen er Marius og Madeleine Evensen. De bor i Tønsberg sammen med barna Martine på 6 ½ år og Markus som blir 4 år i mai. Martine har cøliaki, og foreldrene har derfor allerede fått utvidet rett til ekstra sykedager. Alle som har barn med kroniske sykdommer kan søke om å få ekstra sykedager, og det var Martines lege som tipset foreldrene om denne ordningen. Heldigvis gjelder fordoblingen av antall omsorgsdager, eller "syke barn-dager", også for de som allerede har ekstra dager.

– Hvis hun er uheldig å få i seg glutenholdig mat så slår det veldig fort ut på henne, og da må hun være hjemme og vi må dra hjem fra jobb. Det er ikke alltid like lett å følge opp for andre. Hun er påpasselig selv, men det finnes jo noen klassiske bommerter, sier pappa Marius Evensen.

Jobber på skift

Mamma Madeleine er sykepleier, og jobber i en fast turnus.
– Vi jobber på skift. Når hun har kveldsvakt eller fri, så jobber jeg hjemmefra, sier Marius Evensen. Som ingeniør har han heldigvis muligheten til hjemmekontor.

Hvor viktig er det med disse ekstra omsorgsdagene?

– Det er veldig viktig fordi man klarer ikke å jobbe fulle uker med den hverdagen man er oppe i nå. Så vi er helt avhengig av å benytte oss av slike dager, sier Marius Evensen.

– Vi velger å ikke involvere noen andre i denne tiden. Vi har også familiemedlemmer med kreft, så vi vil for all del unngå å smitte de, og holder oss derfor langt unna i denne perioden.

Ny hverdag

– På dagtid prøver vi å legge opp dagene som om det er en vanlig hverdag. Vi har hjemmeskole for Martine med friminutter og litt lek innimellom. Lillebror Markus er flink til å leke på egenhånd, og han får også noen skoleoppgaver så han føler at han er med han også. Ellers er vi bare hjemme, ute i hagen eller går på stranden og fyrer bål i fjæra, forteller Marius.

Den nye ordningen med å doble antall dager de kan være hjemme med barna, setter både han og Madeleine stor pris på.

– De ekstra omsorgsdagene kommer godt med. Ved å øke omsorgsdagene, så trenger man kanskje ikke være så bekymret for dagene som kommer etter dette. Det er fint å ha den tryggheten der at vi ikke har brukt opp alle "syke barn-dager" når hverdagen blir mer normal igjen, sier Marius Evensen.

alt

Ved å øke omsorgsdagene, så trenger man kanskje ikke være så bekymret for dagene som kommer etter dette.

Dobler omsorgsdager

Situasjonen rundt korona-utbruddet er uavklart og omsorgspengedagene (syke-barn-dager) kan fort bli brukt opp. Derfor vedtok Kongen i statsråd på fredag at alle foreldre får doblet antall omsorgsdager.

– Dette gjør hele det politiske Norge fordi foreldre skal slippe å bekymre seg over hvordan hverdagen skal gå opp når de må være hjemme med barn på grunn av stengte skoler og barnehager, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Gjelder ut 2020

Antall omsorgsdager dobles både for foreldre som har ordinær kvote på ti dager og for foreldre som har utvidet kvote. De nye reglene gjelder for kalenderåret 2020. Av hensyn til at dette skal være praktisk håndterbart for NAV, gjelder det nye antall dager generelt og er ikke begrenset til fravær knyttet til Covid-19.

Mulig å overføre

For å legge til rette for at foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner, skal kunne fortsette sitt viktige arbeid, blir det mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre. Av praktiske årsaker er adgangen generell, men det oppfordres til å bruke denne muligheten for å sikre viktige samfunnsfunksjoner.

Hvem har rett til omsorgsdager?

Arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og frilansere kan bruke omsorgsdager når skolen eller barnehagen er stengt på grunn av koronaviruset. Retten gjelder bare så langt fraværet fører til tap av pensjonsgivende inntekt, jf. folketrygdloven § 9-3. Hvis du er permittert, kan du ikke ta ut omsorgsdager, da må du registrere deg som arbeidssøker og søke dagpenger. Hvis du er i ulønnet fødselspermisjon har du ikke krav på omsorgspenger. Hvis den forelderen som har foreldrepermisjon er for syk til å ta seg av barnet, eller du skal passe et annet barn enn det barnet den andre forelderen får foreldrepenger for, kan du bruke omsorgsdager. Hvis du ikke har flere omsorgsdager igjen, må du gjøre en avtale med arbeidsgiveren din.

Staten tar regningen

Regelendringen innebærer at arbeidsgiver nå skal betale deg lønn for de 3 første omsorgsdagene. Før regelendringen måtte de betale for de første 10 dagene. 

– En utvidelse som det vi gjør nå ville blitt en stor økonomisk belastning for arbeidsgivere i en krevende tid. Staten tar derfor regningen for dette, sier Isaksen.

Arbeidsgiver skal også betale deg lønn for de øvrige omsorgsdagene, men kan få tilbake disse pengene ved å sende et refusjonskrav til NAV. Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser kan du søke om utbetaling av 100 prosent omsorgspenger fra den 4. dagen du er hjemme fra jobb.

Kilde: regjeringen.no og nav.no

Ny midlertidig ordning for omsorgspenger

  • Når man har ett eller to barn som er 12 år eller yngre, får man 20 omsorgsdager hver i 2020. De første 3 dagene finansieres av arbeidsgiver, resten forskutteres av arbeidsgiver som kan søke refusjon fra NAV.
  • Når man har tre barn eller flere som er 12 år eller yngre, får man 30 omsorgsdager hver i 2020. De 3 første dagene finansieres av arbeidsgiver. Deretter finansieres 27 dager av folketrygden.
  • Enslige forsørgere og foreldre til kronisk syke har et utvidet antall dager med omsorgspenger. Også disse får dobbelt så mange omsorgspengedager, og arbeidsgiver betaler kun de første 3 dagene.
  • Frilansere og selvstendig næringsdrivende har rett på tilsvarende antall dager som ansatte, fratrukket en venteperiode på 3 dager.
    Kilde: regjeringen.no

Klikk på logoene for mer info