S-18-19-glutenfrie-varer_istock-web.jpg

Ny glutenfri rapport på vei

Er det håp om at grunnstønaden igjen kan løftes? Norsk cøliakiforening venter på en ny rapport om ekstrautgifter ved et glutenfritt kosthold, og er klare for en ny runde om grunnstønaden.

Tekst: Tone Amundsen Nyvold


– Vi ønsker å vise politikerne hva den reelle merkostnaden ved et nøkternt glutenfritt kosthold er, sier generalsekretær Knut H. Peterson i Norsk cøliakiforening (NCF).

Foreningen har jobbet med å få laget en ny og uavhengig rapport som kan gi et rettferdig og riktig bilde av hva grunnstønaden bør ligge på.

– Mat er cøliakernes medisin, så målet er at satsene skal dekke de faktiske merkostnadene ved et nøkternt glutenfritt kosthold, sier Peterson.

Forskere ved OsloMet, med førsteamanuensis Vibeke Telle-Hansen i spissen, har tatt oppdraget med å skrive en ny rapport om ekstrautgifter ved et glutenfritt kosthold.

Uenighet om referansebudsjett


Bakgrunnen for dette oppdraget er selvsagt den reduksjonen av grunnstønaden som er gjennomført over de to siste årene.

– Vi er uenige i den SIFO-rapporten som ble laget på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet i 2018, og som ble brukt for å forsvare kuttene i grunnstønaden.

– Stortinget må ha korrekte underlag når de tar en beslutning, og referansebudsjettet fra SIFO som regjeringen har lagt til grunn for kuttene i grunnstønaden de siste to årene, inneholder flere feil og mangler. SIFO valgte for eksempel å redusere mengden brød i det glutenfrie referansebudsjettet, slik at en voksen mann på et glutenfritt kosthold, skulle få 1100 gram mindre brød i måneden enn alle andre menn, forklarer generalsekretær Peterson.

– NCF laget derfor en egen rapport om de feil og mangler vi fant ved SIFOs referansebudsjett, og denne ble i første omgang lagt til grunn av KrF, slik at kuttet i grunnstønaden ikke ble så stort som fryktet. Men året etter valgte de samme politikerne å se helt bort fra NCFs innvendinger i denne rapporten, og reduserte stønaden ytterligere for cøliakere, samt kuttet den helt ut for de med diagnosen non-cøliakisk glutenintoleranse.

– Etter siste reduksjon av grunnstønaden fikk NCF råd om å få utarbeidet et nytt referansegrunnlag, og Arbeiderpartiet ba også om dette i teksten til sitt alternative budsjettforslag i 2019.

Nå legger førsteamanuensis Vibeke Telle-Hansen og hennes team de siste dataene inn i en ny rapport.

Hun var blant forskerne fra Oslo Met og UiO som tidligere år publiserte en forskningsartikkel på det anerkjente nettstedet Food & Nutrition Research, hvor de sammenlignet 423 glutenfrie produkter med 337 glutenholdige.

– I arbeidet med det nye budsjettet har vi tatt utgangspunkt i inntakstall fra Ungkost og Norkost, sier Telle-Hansen. Det er et møysommelig arbeid, men resultatene vil foreligge i løpet av høsten.

– Når det er klart, vil Norsk cøliakiforening presentere det nye referansebudsjettet for alle de politiske partiene på Stortinget. Så får vi håpe at det nye Stortingsflertallet gjør eventuelle endringer. Vi vet jo ikke hva resultatet de nye beregningene er ennå, så vi er spente vi også, avslutter Knut H. Peterson.

 

Les mer om arbeidet for grunnstønaden her.