172838154_3227252234044144_9163707029874827762_n.jpg

Ny undersøkelse av glutenfrie produkter

En ny, nordisk undersøkelse viser at glutenfrie produkter inneholder færre proteiner og enkelte mineraler enn glutenholdige produkter. I tillegg inneholder de mer tungmetaller. – Produsentene bør utvikle sunnere produkter, mener NCFs ernæringsrådgiver Lise Friis Pedersen.

Tekst: Tjodunn Dyrnes


Glutenfrie produkter inneholder like mye fiber som de glutenholdige produktene og like mye av noen av de viktige mineralene, viser en ny rapport fra Mattilsynet. Men de inneholder signifikant mindre protein og også færre viktige mineraler enn de  glutenholdige produktene som var inkludert i studien.

Sammen med Finland og Sverige har det norske Mattilsynet deltatt i et felles nordisk prosjekt hvor innholdet av næringsstoffer og tungmetaller i 37 glutenfrie produkter som mel, frokostblandinger, brød og kaker ble undersøkt. Målet med prosjektet var å sammenligne innholdet av fiber, mineraler og tungmetaller i glutenfrie produkter med tilsvarende glutenholdige produkter.

 

NCF ønsker sunnere glutenfrie produkteralt

– Jeg synes det er supert at de nordiske landene tester glutenfrie produkter gjennom samarbeidet i Nordisk Råd, sier Lise Friis Pedersen. Hun er seniorrådgiver for ernæring i Norsk cøliakiforening (NCF).

–  Hva har Norsk cøliakiforening gjort for å bedre glutenfrie produkter?

– NCF har i mange år nå hatt fokus på at den glutenfrie maten bør bli sunnere, og vi synes det er flott at det kommer stadig mer forskning som ser på forskjellene i næringsinnholdet mellom glutenfritt og glutenholdig, sier Friis Pedersen.

– Gjennom flere år har vi vært en pådriver overfor myndighetene. Vi har blant annet ønsket at glutenfritt og glutenholdig likestilles i forhold til fiber og fullkornsinnholdet i nøkkelhullsmerkingen. I dag stilles det mye lavere krav til de glutenfrie produktene, noe som kan føre til at forbrukerne lures til å tro at produktene er sunnere enn de er. Vi har også ønsket oss at fullkornsdefinisjonen (det som definerer hva som kan være fullkorn ifølge loven) utvides med flere av de naturlig glutenfrie kornsortene, slik at det blir enklere for glutenfrie produkter å merkes med nøkkelhullet - men også Brødskala’n, forklarer Friis Pedersen. 

– NCF har gjennom flere år jobbet mot produsentene for at eksisterende og nye produkter skal bli sunnere. NCF har også påvirket myndigheten for å få inkludert glutenfrie produkter i nøkkelhullordningen og brødskalaen, sier Friis Pedersen.

 

Mer bly og nikkel i maten

I rapporten kommer det frem at: “De glutenfrie produktene inneholdt signifikant høyere nivåer av nikkel og bly sammenlignet med de glutenholdige produktene. De fleste verdiene for bly var godt under EU maksimumsnivå (20 mg/100 g for korn). Det er per i dag ikke satt maksimumsnivåer for nikkel.”

– Er det nytt at glutenfrie produkter inneholder mer bly og nikkel? 

– Så vidt vi kjenner til er dette en av de første studiene som sammenligner nivåene av tungmetaller i glutenfrie produkter med nivåene i sammenlignbare produkter med gluten. Studien har sett på et lite utvalg av glutenfrie produkter. Vi vet derfor ikke om glutenfrie produkter generelt inneholder mer bly og nikkel, forklarer seniorrådgiver i Mattilsynet, Jorån Østerholt Dalane.

Får du som nydiagnostisert i deg nok sink?

 
Ikke farlige mengder

–  Hva er årsaken til at de glutenfrie produktene inneholder mer bly og nikkel? 

– Grunnen til at bly og nikkel kan finnes i mat generelt er at disse stoffene kan finnes i råvarene og/eller havne i maten gjennom produksjonen som forurensing. Det er ikke mulig å si noe om hvorfor det er høyere nivåer av bly og nikkel i de utvalgte glutenfrie produktene som er undersøkt i denne studien. Resultatene vil være del av Mattilsynets grunnlag for videre arbeid med tungmetall i mat, sier Østerholt Dalane.

– Kan man få i seg farlige mengder bly om man har et vanlig glutenfritt kosthold?

– Funnene er basert på et lite utvalg av glutenfrie produkter, og gir ikke grunnlag for å si at de som spiser glutenfritt får i seg farlige mengder bly, mener Østerholt Dalane.

– Hva med de som spiser mye spesialprodukter f.eks. brød til alle måltider og kanskje frokostblandinger, kjeks etc. i tillegg? Er dette noe man bør advare mot?

– Et ensidig kosthold vil kunne øke din risiko for at du får i deg for mye av enkelte stoffer. Det gjelder ikke bare for tungmetallene, men også for andre forurensede stoffer som finnes i maten vår. Vårt generelle råd er derfor å spise variert, sier seniorrådgiveren i Mattilsynet.

Visste du at mangel på jod kan gi flere negative konsekvenser? Les mer her!

 
NCFs råd til deg som spiser glutenfritt

Ett av tungmetallfunnene til Mattilsynet overrasker seniorrådgiver Lise Friis Pedersen.

– At det er mer stivelse og fett og mindre protein i glutenfritt kjente vi til fra før. Vi kjente også til at det er mer av tungmetallene arsen, kadmium og bly i glutenfrie produkter med mye rismel (rapport fra Mattilsynet, 2018). Men at det også var mer av tungmetallet nikkel i glutenfritt, var ukjent for oss, sier Friis Pedersen.

Det ikke snakk om helsefarlig høye nivåer, men nivåer som ligger godt innenfor EU’s øvre grense. Men en annen ting seniorrådgiver Lise Friis Pedersen trekker frem fra rapporten er hvilke stoffer det er mindre av i den glutenfrie maten.

– Det er interessant å se hvilke mineraler det er mindre av i glutenfrie produkter, som kobber, kalium, fosfor, sink og mangan. Dette er mineraler som er bra for oss og som blant annet finnes i grove kornprodukter. Fordi mye av mineralene sitter i skallet hos fullkorn, sier det seg selv at når fullkornsmel blir erstattet av stivelse, vil mengden av disse mineralene reduseres, forklarer Friis Pedersen. 

– Mitt råd til deg som må spise glutenfritt er at du passer på å få i deg andre matvarer som inneholder disse mineralene, som naturlig glutenfrie kornsorter, belgfrukter, nøtter, kjerner og grønnsaker. Men selv om det er mindre av disse mineralene i glutenfritt, bør det nødvendigvis ikke bety at man har mangler. Dette bør man uansett sjekke med fastlegen, sier Friis Pedersen.    
 

Her kan du lese hele rapporten fra det nordiske prosjektet og her kan du lese hva Matportalen.no skriver om rapporten.

 

– Mitt råd til deg som må spise glutenfritt er at du passer på å få i deg andre matvarer som inneholder disse mineralene, som naturlig glutenfrie kornsorter, belgfrukter, nøtter, kjerner og grønnsaker.

Lise Friis Pedersen, seniorrådgiver ernæring

Klikk på logoene for mer info