vedtak.jpg

Nytt vedtak i grunnstønaden

De som får grunnstønad grunnet fordyrende kosthold, mottar i disse dager brev fra NAV med informasjon om nytt vedtak i forbindelse med grunnstønaden. Dette fordi stortinget vedtok reduserte takster i forbindelse med statsbudsjettet for 2019. De nye takstene gjelder fra mars 2019.

Differensiering på alder

I arbeidet med grunnstønaden la regjeringen fram et forslag om å senke stønaden for alle med cøliaki ned til sats 1 og fjerne den helt for de med ikke cøliakisk glutensensitivitet. Etter intens mobilisering av NCF sentraog medlemmer landet over, fikk NCF hevet generelt fra sats en til sats to. og fra sats en til sats tre for aldersgruppen 5 til 30 år. Grunnen for aldersdifferensieringen er at NCF fikk gjennomslag for at

1) Barn må svært ofte ha med egen mat til "pålagte sosiale aktiviteter" som bursdager og fritidsaktiviteter. Barn er en sårbar gruppe hvor det er viktig å hindre utenforskap. Å ikke få kake når alle andre får, kan være nok til at et barn føler seg utenfor.
2) Unge i vekst trenger inntil 40 % mer ernæring enn voksne. Det betyr ikke at man nødvendigvis spiser mer, men kropper i vekst har i følge Norsk helseinformatikk behov for mer. 
3) Studenter har ofte dårlig råd, og kan ende opp med å velge uheldige alternativer dersom de havner i en økonomisk presset situasjon.

Vi fikk ikke gehør for at enkelte grupper, som minstepensjonister, rammes hardt.

Hjelper det å klage?

NAV er ikke «den store stygge ulven» her. De iverksetter kun vedtak som stortinget har fattet. Å klage til NAV på vedtaket, vil være til ingen nytte. Ønsker man å gi uttrykke for misnøye, er det stortingsrepresentantene for Høyre, FrP, Venstre og KrF som er de rette adressatene. NCF vil arbeide for å få aksept for at et kosthold er mer omfattende enn hva regjeringen la til grunn, og gjennom det vise at de nye satsene dessverre ikke dekker de økte kostnadene som et glutenfritt kosthold gir. NCF fortsetter arbeidet og håper på støtte fra alle som har behov for et glutenfritt kosthold.

Klikk på logoene for mer info