nav.png

Nå reduseres grunnstønaden

I disse dager får alle som mottar grunnstønad brev fra NAV med informasjon om at grunnstønaden reduseres fra 1. mars. Her får du litt informasjon og hjelp til å forstå brevet.

Kutt i grunnstønaden

Som det fremkommer fra NAV-brevet kommer grunnstønaden til å reduseres fra 1. mars 2019. 
For de mellom 5-30 år vil stønaden komme på 1372 kr per måned (sats 3) og for øvrige aldersgrupper vil den komme på 1047 kr (sats 2). 

Kuttet baseres på en rapport fra SIFO, som ble utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. I følge rapporten burde grunnstønaden reduseres ytterligere (ca. 70 prosent). Norsk cøliakiforening fikk imidlertid gehør i kampen for å redusere grunnstønaden minst mulig, og dermed ble kuttet mindre enn fryktet. Dere kan lese mer om prosessen her.

 

Ikke-cøliakisk glutensensitivitet

Det var opprinnelig lagt fram et forslag om å fjerne grunnstønaden for de med ikke-cøliakisk glutensensitivitet, men regjeringen fikk ikke gjennomslag for dette. Dermed vil endringene for denne gruppen være den samme som for de med cøliaki.

 

Hva betyr det at nytt vedtak sendes, og kan jeg klage?

Du vil få et nytt vedtak med beskrivelse av hva du kommer til å motta før endringene inntreffer 1. mars. Du trenger altså ikke å gjøre noe selv, annet enn å vente på nytt vedtak. Noen ønsker kanskje å klage på vedtaket, men dersom klagen går på reduksjonen i seg selv vil det ikke bære fram, da reduksjonen er vedtatt i statsbudsjettet og ikke reguleres av hvert enkelt NAV-kontor.

 

Har du fått beskjed om at du mister stønaden eller må vurderes på nytt?

Dersom du har fått beskjed om at du mister grunnstønaden, for eksempel på grunn av at du har gått av med pensjon, er det viktig at du melder fra om at dette ikke er riktig. Grunnstønaden skal ikke fratas noen som har lagt fram bevis for påvist cøliaki, uavhengig av alder. Dersom du har cøliaki og får beskjed om at du må vurderes på nytt, gjelder det samme. Det skal ikke være nødvendig å legge fram bevis for cøliaki flere ganger, men dette er dessverre misforstått på enkelte NAV-kontorer.

 alt

Klikk på logoene for mer info