11. Hva står symbolet «Crossed Grain» for?

Et produkt som er merket med «Crossed Grain» er garantert glutenfritt. I tillegg til symbolet skal produktet også ha et unikt lisensnummer under symbolet.

Dersom en norsk produsent ønsker å merke et glutenfritt produkt med Crossed Grain, må produktet lisensieres gjennom NCF. NCFs søsterorganisasjoner i Europa har ansvar for å lisensiere produkter i sine land. Ved lisensiering kreves godkjent dokumentasjon fra et eksternt laboratorium, som har testet produktet og produksjonslinjen i henhold til Association of European Coeliac Societies (AOECS) sin høye standard. AOECS sin standard er basert på den internasjonale standarden HACCP. Med dette lisenssystemet, som er felles for hele Europa, har AOECS som mål å fremme tydelig merking og trygghet hos forbruker samt øke antall produkter merket med symbolet.

Produsenter som velger å ikke lisensiere sine produkter, men som markedsfører dem som glutenfrie, må forholde seg til samme internasjonale standard og ved forespørsel vise til dokumentasjon som bekrefter godkjente glutenanalyser.