Crossed grain_1280x720.png

Lisensiering av produkter

Produkter merket med det velkjente Crossed Grain-symbolet er lisensierte gjennom NCF – og er garantert glutenfrie!

Dersom en norsk produsent ønsker å merke produktene sine med crossed grain-symbolet, må produktene lisensieres via NCF. Ved lisensiering kreves godkjent dokumentasjon fra et eksternt laboratorium som har testet produktet og produksjonslinjen i henhold til the Association of European Coeliac Societies’ (AOECS) høye standard, som er basert på internasjonal standard. Med lisenssystemet, som er felles for hele Europa, har AOECS som mål å fremme tydelig merking og trygghet hos forbruker samt øke antall produkter merket med symbolet.

I tillegg til symbolet, merkes produkter med et unikt lisensnummer (under symbolet).

Produsenter som ikke lisensierer produktene, men som markedsfører produkter som glutenfritt, må forholde seg til samme internasjonale standard, og ved forespørsel vise til dokumentasjon som bekrefter godkjente glutenanalyser.

Se også: Merking av glutenfrie produkter

Produsenter: Ta kontakt med NCF for mer informasjon om lisensiering