3. Hvordan bør voksne følges opp etter en cøliakidiagnose?

Etter at diagnosen er stilt er det viktig med oppfølging, spesielt de to første årene. Tilbudet for oppfølging varierer noe rundt omkring i landet. Enkelte steder følges pasientene av spesialist, mens andre steder av fastlege.

Generell oppfølging, en gjennomgang av kostholdet og en eventuell gjennomgang av andre utfordringer anbefales tre måneder etter at diagnosen er stilt. Hvis mulig også hos klinisk ernæringsfysiolog. Ved oppfølging kontrolleres høyde og vekt samt klinisk status. Eventuelt bør det tas blodprøver, avhengig av klinisk situasjon. Ernæringsstatus sjekkes også, siden jern, sink, D-vitamin og B12 ofte kan ha lave nivåer. Det kan være nødvendig med tilskudd for å fylle lagrene.

Etter 12 måneder på et glutenfritt kosthold bør det tas nye blodprøver. Har man ikke blitt frisk bør man konsultere en gastroenterolog. For voksne anbefales regelmessig kontroll annet hvert år.

Se også: Diagnose, behandling og oppfølging av voksne med cøliaki