Hvilket parti skal vi stemme på for å få hevet grunnstønaden?

Da prisene på cøliaki-matvarer har økt 28%, SifO rapporten var feil (altfor lite kalorier) og støtten ble redusert både i 2019 og 2020?, bør det ikke arbeides opp mot politikere for å få justert støtten opp igjen? Etter hva jeg forstår, må støtten basert på SifO sine tall, minst justeres til 745*1.28=953 kroner, og basert på NCF sitt svar til SifO, bør støtten justeres til 1050*1.28= 1344 kroner og dette er absolutte minimumstall. Støtten er temmelig lav, man kan vel kjøpe 20 pakker knekkebrød i måneden. Er ikke denne støtten lovfestet gjennom Folketrygdloven § 6-3 ? Hvis satsene settes nesten til null, så er det jo i praksis lovbrudd, og da må det vel en lovendring til? Hvis NCF kan vise at dagens nivå ikke dekker merutgiftene, så må støtten økes, ellers bryter Stortinget loven. Hvilke partier skal man som cøliaker stemme på ? Hvem støtter en økning, og hvem gjør det ikke ? Kan tenke meg at f.eks Høyre vil fjerne stønaden helt og holdent, men greit å få vite dette rett før valget, hvis mulig.

Trond svarer

Dette er et viktig politisk innspill til den løpende debatten NCF har med de politiske partiene, men som du/dere sikkert vet så er ikke NAV/departemenetet/de politiske partiene så veldig opptatt av pasientrettigheter eller å økte folketrygdsutgifter, for tiden. Det er mange som mottar grunnstønad etter ulike satser og de har alle samme problem med at verdien av stønaden synker for hvert år da staten ikke kompenserer for prisstigningen. Takstene for 2023 er satt til: Sats 1 = 705.- og takst 2 = 1076 ( https://ncf.no/coliaki/hva-er-coliaki/grunnstonad-fra-nav). De automatiske satsene som cøliakere får, som du påpeker, basert på SifO sin rapport, som var heftet med mange feil og mangler (noe jeg og NCF har påpekt en rekke ganger). SifO sin gjennomgang av fordyrende kosthold var et bestillingsverk og ikke verdig en uavhengig undersøkelse (selvom de selv påpeker feil og mangler i sin rapport, benyttet man den til å sette ned takstene). Selve inflasjonsjusteringen av satsene er det mange som arbeider politisk for å få til, inkludert NCF. At vi i tillegg argumenterer for at satsene er satt for lavt, at det er et mye høyere merutgift enn det SifO la til grunn, er en pågående diskusjon. Hvordan de ulike politiske partiene ser på saken nå, vet jeg ikke, men både KrF og Venstre var vel motstander av at satsene ble senket og/eller at de med ikke-cøliakisk gluten sensitivitet mistet grunnstønaden selv om de lever på glutenfritt kosthold. Men hva et politisk parti sier i opposisjon og hva det gjør i posisjon kan, som vi ofte opplever, være veldig ulikt.