Har ofte følelsen av at mat er et problem

Har. .ofte følelser. At. Mat er problem. Spise svelge. .har det noko med kosthold. . .når man spiser og svelger ned i halsen. .irastasjon. I halsen … .

Lise svarer

Det er vanskelig å svare på i denne kommunikasjonskanalen, så det bør nok utredes hos lege. Det kan også være et mentalt problem, men som sagt det er best at du tar det med legen din.