Pc-1200x500.jpg

Nyhetsbrevansvarlig

Som nyhetsbrevansvarlig vil du ha ansvar for nyhetsbrevutsendelser til medlemmene i ditt fylke.

Innholdet i nyhetsbrevene skal først og fremt være lokale aktiviteter, og i rollen forventes det at du tar initiativ, og har en dialog med fylkesstyret, kursledere og likepersoner slik at du holder deg oppdatert og har oversikt over aktiviteter som planlegges og arrangeres i fylket ditt. I tillegg er det viktig at du har en dialog med de i fylket ditt som har ansvar for eventuelle andre lokale kommunikasjonskanaler, som for eksempel Facebook. Det kreves ikke at du er journalist, men språket bør være korrekt. Er du usikker, kan du be noen om å lese over. Mal-oppsett og bilder ligger i nyhetsbrevsystemet, og er enkelt og brukervennlig.

Ta kontakt med fylkesleder i ditt fylke for å melde din interesse