Hender.jpg

Styremedlem

I styrene i NCF trengs det arbeidsomme og engsjerte mennesker over hele landet og sentralt.

Sentralstyret

Sentralstyret har sammen med sekretariatet ansvar for den daglige driften av NCF, og er organet som vedtar saker mellom landsmøter og landsstyremøter. Som sentralstyremedlem får du mulighet til å påvirke i viktige beslutninger for organisasjonen, og dermed være med på å forme NCF som organisasjon.

Ta kontakt med NCF sentralt for å melde interesse.

Fylkesstyrene

Fylkesstyrene er svært viktige for NCF som organisasjon, og er de som står bak aktiviteten ute i fylkene. I fylkesstyrene trengs det ivrige mennesker som brenner for å gjøre hverdagen til de med cøliaki bedre. Kunne du tenke deg å være med på å skape aktivitet og engasjement i ditt lokalmiljø eller fylke? Da kan dette vervet være noe for deg.

Ta kontakt med fylkesleder i ditt fylke for å melde interesse.